Velkommen til AG!


Kære kommende 1g-elev.

Vi glæder os til at være med til at give dig tre fantastiske år på AG! Tre år hvor du bliver klogere på mange forskellige områder – og tre år hvor du får nye venner, nye indtryk og personlig udvikling, som kommer dig til gode fremover i dit liv.

Her på Allerød Gymnasium har vi tradition for at optage alle ansøgere, og det forventer vi også at gøre i år!

Som du ved, har folketinget vedtaget en ny lov om gymnasiet. Det er pga. denne lov, at du ikke kan vælge studieretning allerede når du søger ind, men skal vente indtil du er startet på gymnasiet og har fået bedre indblik i hvad de enkelte fag indeholder, og dermed hvad der passer bedst til dine interesser og tanker om din fremtid. 

I løbet af grundforløbet, som de første 3 måneder på gymnasiet kaldes, får du undervisning i en række fag: dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og 2. fremmedsprog. De naturvidenskabelig fag møder du i det naturvidenskabelige forløb NV, som er sammensat af 3-4 forskellige naturvidenskabelig fag. Du kommer til at arbejde med sprog i faget AP, som indeholder blandt andet grammatik, viden om sprogets opbygning og  sproghistorie. Herudover indgår også et kort forløb i latin i faget AP.

For at du skal få så bredt et grundlag som muligt at vælge ud fra, tilrettelægger vi, at du får smagsprøver på de forskellige studieretninger, som du kan vælge imellem her på AG. Der bliver løbende samtaler med dine lærere om hvordan det går i lige deres fag samt oplæg og samtaler med studievejledere. Alt sammen noget der kan hjælpe dig i din beslutning om studieretning. For det er selvfølgelig dig selv, der bestemmer!

For os er det rigtig vigtigt, at du bliver glad for at gå her på AG lige fra start. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 17-18. august – for da arrangerer vi hyttetur for alle klasser, så man bliver rystet godt sammen og lærer hinanden lidt bedre at kende. Tutorer fra 2g og 3g står for programmet i samarbejde med 2 lærere, som naturligvis er med på turen.

Og glæd dig allerede nu til AGs idrætsdag i september, hvor aktiviteterne er på tværs af klasserne, så du lærer endnu flere at kende.

Vi glæder os til at møde dig!

Mange hilsner

Kirsten, rektor

Læs mere ⌄

Besøg AG


Kunne du tænke dig at opleve stemningen og hverdagen på Allerød Gymnasium? Hvert år giver vi mulighed for, at folkeskoleelever kan komme på besøg på Allerød Gymnasium. Som elev for en dag har du mulighed for at følge undervisningen på en af vores spændende studieretninger og få gymnasiets stemning helt ind under huden.

Vi arrangerer en dag for dig, hvor du først møder en af vores studievejledere, som du kan spørge om alt med gymnasiet fx studieretninger, fag, lektier mv. Dernæst følger du undervisningen i to moduler hos en 1.g-klasse (vi forsøger selvfølgelig at finde en studieretning, der passer til dit ønske). Til slut taler du igen med en studievejleder, hvor du kan stille spørgsmål om det, du har oplevet. 

Udfyld vores online spørgeskema, så vender vi tilbage med et forslag til, hvornår du kan komme på besøg. I spørgeskemaet kan du angive, hvilken dag du ønsker, og hvilken studieretning du gerne vil besøge.

Det kan være en god ide at tale med den UU-vejleder, der er på din folkeskole for at høre nærmere om besøget på AG. Du kan også ringe til Allerød Gymnasium på # 48 17 75 55 og snakke med vicerektor Bo Vølund. 

En anden mulighed for at besøge skolen er på vores orienteringsaften i januar, som du kan læse mere om her på siden.

Læs mere ⌄

Orienteringsaften


Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 19.00 byder vi alle interesserede kommende 1.g’ere samt familie hjerteligt velkommen til en informativ og hyggelig aften, hvor vi vil vise og fortælle, hvad du kan se frem til at opleve som elev på Allerød Gymnasium.

Du kan se vores flotte introduktionsfolder her

Aftenen indledes med et fælles arrangement i ’Badekarret’. Her vil rektor, en studievejleder og elever fortælle om gymnasiet blandet med forskellige underholdende og kunstneriske indslag. 

Bagefter kan du gå rundt på gymnasiet og … 

 • Høre mere om vores forskellige studieretninger og fag fra AG’s lærere og elever
 • Høre om alle aktiviteterne i og udenfor undervisningen, f.eks. studieturene, lektiecaféen og AG Sport 
 • Se vores sciencefløj, lydstudier og studiecenteret
 • Tale med elevrådet og høre om det faglige og det sociale liv på AG
 • Høre om AG Master Classes for særligt talentfulde elever eller vores Team Danmark-tilbud
 • Tale med en studievejleder eller en læsevejleder
 • Få en snak med rektor
 • Få en guidet rundvisning på skolen
 • Nyde en kop kaffe og et stykke kage – naturligvis gratis.

Tilmelding er ikke nødvendig – bare kom!

Vi glæder os til at vise dig vores gymnasium. 

Læs mere ⌄

Hvordan vælger jeg studieretning?


De første tre måneder af gymnasietiden kaldes grundforløbet. Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som vi udbyder. Når 2/3 af grundforløbet er overstået, vil du skulle beslutte, hvilken studieretning du ønsker at gå videre med. I løbet af grundforløbet sørger vi for, at du opnår indsigt i de forskellige fag, så du er bedst mulig klædt på, når du vælger netop din studieretning.

Alligevel kan det for en del elever være svært at vælge mellem de mange studieretninger, men du skal som udgangspunkt være opmærksom på følgende: Studieretningerne er forskelige, men en meget stor del af fagene og timerne er alligevel helt ens, da en lang række fag er obligatoriske for alle.

Det generelle råd er at vælge den studieretning, som har flest fag, som du er god til eller kan lide. Ofte er det  sådan, at det man kan lide, og det man er god til, er det samme og peger i samme retning. 

Start med at spørge dig selv: Hvad kan jeg bedst lide? Er det noget med sprog, noget med musik og drama, noget med samfundet eller noget med naturvidenskaberne? Når det er afklaret, så kan du spørge dig selv, om du vil have mere eller mindre tysk, fransk, engelsk eller spansk? Eller om du vil have mere eller mindre biologi, fysik, kemi eller matematik? 

Det er selvfølgelig svært, hvis du er god til alle fag og kan lide dem alle sammen. Her kan du prøve at spørge dig selv, om du har en ide om, hvad du vil uddanne dig til, når du er blevet student? Hvis du allerede nu har sigte på en bestemt uddannelse, bør du vælge den studieretning, som bedst støtter dig i dine videre mål.

Der er ingen grund til at fortvivle, hvis ikke du ved, hvad du vil uddanne dig til senere. Men prøv at se på udbuddet af valgfag i 2.g og 3.g, og de muligheder som de giver dig for selv at bestemme indholdet i din studentereksamen. Det er fx muligt i en studieretning med matematik A og fysik B alligevel at få engelsk på A-niveau, ligesom det er muligt i en studieretning med samfundsfag A og matematik B at løfte matematikken i 3.g til A-niveau.  

Hvis du stadig er i tvivl, så er du velkommen til at kontakte en af skolens studievejledere – det bedste er at sende dem en sms og lave en fast aftale. Du kan finde studievejledernes telefonnumre under ’Kontakt’ her på hjemmesiden. 

Læs mere ⌄

Team Danmark


Allerød Gymnasium har mulighed for at tilbyde særligt tilrettelagte undervisningsforløb for eliteidrætsudøvere med Team Danmark-støtte. Det giver dig mulighed for at blive student på enten 3 eller 4 år.

Som Team Danmark-elev kan du frit vælge blandt alle studieretninger og valgfag og stadig beholde alle de fordele og særlige tiltag, som tilbydes Team Danmark-eleven under uddannelsen.

Der er i øjeblikket 20 Team Danmark-elever på AG fordelt på flere forskellige sportsgrene. Med så mange Team Danmark-elever på skolen bestræber vi os på at skabe et idrætsmiljø på AG. Vi har også arrangementer med særlig relevans for TD-eleverne, og der bliver klappet til morgensamlingerne, når en TD-elev viser medaljer frem for flotte og velfortjente præstationer. Da Team Danmark-eleverne samtidigt ikke er bundet til en bestemt studieretning, men er spredt på skolens forskellige klasser, indgår de på helt naturlig vis i skolens øvrige sociale liv og sammenhold.

Martin Lyager Rasmussen er Allerød Gymnasiums Team Danmark-koordinator. Det er Martin, der, i løbende dialog med Team Danmark-eleverne, deres forældre, lærere, trænere, klubber og forbund, arbejder for at skabe sammenhæng mellem elevernes gymnasie- og elitesportsliv.

Martin har selv baggrund i eliteidrætten som svømmer og fungerer nu som assistent på juniorholdet i Sigma, der er et elite svømme-samarbejde mellem svømmeklubberne i Allerød og Birkerød.

Du er meget velkommen til at kontakte Martin på tlf. 27 49 42 35 eller skrive til ham på martin.lyager.rasmussen@skolekom.dk

Team Danmark-elev på Allerød Gymnasium

Hvis du er blevet godkendt af Team Danmark, har du mulighed for følgende særlige tiltag:

 • Mulighed for et års forlængelse af gymnasieforløbet, dvs. 4-årigt forløb.
 • Supplerende undervisningstimer ved fravær grundet Team Danmark-aktiviteter.
 • Godskrevet fravær for aktiviteter i Team Danmark-regi.
 • Mulighed for tilpasning af eksamensskema til højt prioriterede aktiviteter i Team Danmark-regi.
 • Støtte og vejledning fra AG’s TD-koordinator.

Team Danmark godkendelse

Du søger selv Team Danmark om at blive godkendt som Team Danmark-elev. Ansøgningsfristen er den 30. januar 2015, og Team Danmark svarer senest den 20. februar. Ansøgningen sker fra Team Danmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om dit idrætsforbunds kriterier for godkendelse. Du kan komme til siden om ungdomsuddannelser på Team Danmarks hjemmeside.

I starten af 1.g indkaldes alle TD-elever til en samtale med TD-koordinatoren, hvor det drøftes, om eleven bør tage gymnasiet på normeret tid eller bruge et ekstra år. Samtidig drøftes det også hvorvidt gymnasieforløbet skal være et normalt 3-årigt, eller et forlænget 4-årigt. I et 4-årigt forløb vil der i 1.g, 2.g og 3.g blive taget fag ud, som i stedet følges i 4.g. Det er typisk 1-årige fag, et valgfag eller udskydelse af et fag på B-niveau. Valget drøftes forinden af Team Danmark-eleven, forældre og TD-koordinatoren.

Du kan hente en pdf-version af, hvad Team Danmark-ordningen indebærer på AG.

Læs mere ⌄

Ansøgning / Optagelse


Ansøgning og optagelse på Allerød Gymnasium

 

For at blive optaget på Allerød Gymnasium skal du gå ind på optagelse.dk senest d. 1. marts og finde Allerød Gymnasium. Her skal du logge ind med dit UNI-log-in. Har du glemt dette, kan du få det oplyst på din skole.

På optagelse.dk finder du en skabelon, hvor du skal udfylde følgende:

Personlige oplysninger:

 • Din skole har allerede udfyldt det meste. Det du skal huske er at udfylde din mail og dit telefonnummer.

Karakterer:

 • Din skole har lagt dine standpunktskarakterer ind.

 

Underskrift og bilag:

Først når en eller begge af dine forældre har bekræftet ansøgningen med deres NemID, kan du sende den afsted til Allerød Gymnasium.

Svar på ansøgning:

I starten af marts måned vil du og dine værger/ forældre via e-boks modtage en digital kvittering eller optagelsesbrev fra os.

Bemærk i øvrigt:

Dit endelige valg af studieretning sker efter det indledende grundforløb. Du vil i løbet af grundforløbet blive klædt på til at træffe det rigtige valg for dig.

UPV

Hvis det vurderes, at du på det tidspunkt Uddannelsesplanen oprettes ikke er uddannelsesparat ift. den uddannelse, der søges, kan du indstilles til en revurdering (Uddannelsesparathedsvurdering, UPV). Det er det gymnasium, hvor du har søgt optagelse, der afholder UPV-prøverne. Hvis du efter UPV-prøverne vurderes uddannelsesparat ift. STX, er ansøgningen med, når klasseinddelingen foretages. Hvis vurderingen stadig er ikke-uddannelsesparat, kan du ikke søge optagelse på en anden STX-skole. Prøveskolens uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er altså gældende for alle STX-uddannelser.

UPV på AG

Ansøgere til Allerød Gymnasium prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik. Prøverne er som udgangspunkt mundtlige, dog vil ansøgeren blive bedt om at lave en kort skriftlig fremstilling i dansk. 

Prøven er udarbejdet og afholdes af faglærere fra AG, og det faglige niveau i prøverne svarer til det niveau, eleverne har ved udgangen af grundskolen. Prøven tager ca. 2 timer i alt. 

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Ansøgeren får svar senest dagen efter prøven.

Elever som ikke har afsluttet med folkeskolens obligatoriske prøve

Ansøgere, der af én eller anden grund ikke har afsluttet 9. eller 10. klasse med folkeskolens obligatoriske prøve skal som udgangspunkt til en optagelsesprøve i dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Ansøgere, som efter rektors vurdering har kvalifikationer svarende til de krav, der stilles i folkeskolens obligatoriske prøve, kan optages på baggrund af en konkret vurdering og eventuelt en faglig test.

Elever som går i skole i udlandet

Europaskole:

En europaskoleelev har krav på optagelse på de gymnasiale uddannelser, hf-uddannelsen og erhvervsuddannelserne, på samme vilkår som en elev, der har gennemført folkeskolen. Ansøgerens uddannelsesparathed vil blive vurderet af den ansøgte institution ud fra en konkret vurdering og eventuelt en faglig test.

International skole eller lokal skole i udlandet:

Eleven skal aflægge en optagelsesprøve. Ansøgerens uddannelsesparathed vil blive vurderet af den ansøgte institution ud fra en konkret vurdering og eventuelt en faglig test. Omfanget og fagrækken bestemmes individuelt, når eleven har sendt en motiveret ansøgning, med data og dokumentation fra den afgivende skole. Prøven er udarbejdet og afholdes af faglærere fra AG, og det faglige niveau i prøverne svarer til det niveau, eleverne har ved udgangen af grundskolen. 

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Hvis muligt aflægges prøven på AG, under særlige forhold kan prøven afholdes på den afgivende skole eller hjemme. Ansøgeren får svar senest dagen efter prøven.

Elever som allerede går på en ungdomsuddannelse, men ønsker at skifte til AG

Hvis du ønsker at skifte til AG fra en anden ungdomsuddannelse, skal du rette henvendelse til skolens kontor. Udskrift af standpunktskarakterer og fravær skal foreligge. Ved en samtale med en uddannelsesleder undersøges det, hvorvidt det er muligt at finde en studieretning/klasse, der matcher den, du er i nu. Evt. tilbydes at et fag (C-niveau) kan læses som selvstuderende.

Det er en forudsætning for optagelse at uddannelseslederen vurderer at skiftet vil være realistisk i forhold til gennemførelse af STX på AG. 

Du kan hente en pdf-version af de formelle retningslinjer for UPV/optagelsesprøver samt se reglerne for optagelse i Optagelsesbekendtgørelsen.

Læs mere ⌄

FAQ


Kan man regne med at komme ind på AG, hvis man skriver AG på som 1. prioritet?


Vi forventer, at vi har plads til alle ansøgere. Det har vi i hvert fald haft de seneste 10 år. Så med mindre vi får mange flere ansøgninger, end vi plejer, er der plads til alle.

Du kan læse mere om, hvordan optagelse og fordeling foregår på Region H's hjemmeside. Derudover kan du finde nyttig viden i Optagelsesbekendtgørelsen

Hvor sikker er jeg på at blive optaget?

Har du søgt AG som skole, er du sikker på optagelse - vi har plads til alle ansøgere.

Hvor mange ansøgere får deres ønske om studieretning opfyldt?


Det gør de allerfleste. Vi gør altid vores bedste for at opfylde så mange ønsker som muligt. Studieretningen vælges i oktober og studieretningsforløbet starter i november.

Hvordan fordeler I eleverne i klasser?


Vi sender et prioriteringsskema ud til alle de elever, der optages på AG. Her beder vi dig prioritere fem studieretninger. Ud fra disse prioriteringsskemaer inddeler vi så ansøgerne i klasser, så flest muligt får opfyldt deres ønsker.

Hvad hvis man i sommerferien eller engang i efteråret finder ud af, at man hellere vil have en anden studieretning?


I løbet af efteråret vil der være mulighed for at skifte, hvis der kommer ledige pladser i nogle klasser. Hvis du i første omgang ikke får opfyldt dit ønske om studieretning, står du automatisk på venteliste til en plads. I oktober foregår det endelige valg af studieretning. Hvis du gerne vil skifte studieretning og der er plads i den klasse, du gerne vil ind i, så flytter vi dig. Klasserne har samme fag i grundforløbet, så det er ikke svært at skifte. 

Hvordan søger man om optagelse på AG?

Du søger om optagelse på et gymnasium gennem din folkeskole eller efterskole. Som oftest skal du søge via hjemmesiden www.optagelse.dk Din UU-vejleder kan hjælpe med at vise dig, hvordan du søger.

Hvornår får man besked, om man er optaget?

Du får svar om din optagelse i starten af juni. I starten af juli sender vi dig flere informationer fx om, hvilken klasse du er kommet i.

Hvornår sker hvad?

Herunder kan du se hvilke datoer, du skal være særlig opmærksom på:

2017
Primo juni: Du får brev om, hvilket gymnasium du er optaget på.
9. august: Første skoledag på AG! Undervisningen starter i grundforløbsklassen.
Oktober: Endeligt valg af studieretning.
2017
November: Undervisningen begynder i studieretningsklassen.
2020
Juni: Du bliver student!

Hvis du har yderligere spørgsmål, så ring til os på # 48 17 75 55. Du kan også sende os en mail på allerodgymnasium@allgym.dk

Læs mere ⌄