Allerød Gymnasium


Allerød Gymnasium startede i 1978 med 10 lærere og undervisning i barakker. Først i august 1980 stod bygningerne færdige, og lærere og elever kunne derefter tage de nye bygninger i brug.

Grunden er 55.000 m2 stor og rummer både en mindre park, boldbaner og små hyggelige grønne arealer mellem bygningerne, hvor man kan slappe af og nyde solen.

Bygninger og lokaler


I midten af gymnasiet ligger skolens store fællesrum/kantine ’Badekarret’, hvor hver klasse har sit eget bord. Det er her der afholdes fællestimer for lærere og elever, og hvor skolens elever mødes i frikvartererne (det er også her festerne foregår). I tre af ’Badekarrets’ hjørner er der adgang til undervisningsfløje med klasselokaler og faglokaler, og i det sidste hjørne ligger lærerværelset og skolens administration.

Allerød Gymnasium bliver løbende moderniseret for at give de bedste betingelser for læring og for at kunne tilbyde skolens elever tidssvarende faciliteter. Der er adgang til trådløst internet overalt på skolen samt projektorer i alle undervisningslokaler. Der er endvidere installeret strøm i bordene, så det er nemt at oplade computere, iPads eller telefoner. Derudover er Allerød Gymnasiums gangarealer indrettet til gruppearbejde, som enten kan foregå ved de høje studieborde eller i hyggeområderne med bløde sofaer.

For nuværende er der 30 moderne udstyret undervisningslokaler, og i skoleåret 2014/15 fik Allerød Gymnasium en ny tilbygning, som rummer to nye auditorier, der kan slås sammen til ét stort lokale. Auditorierne er indrettet med henblik på at kunne levere ikke bare tidssvarende faciliteter, men undervisning der rækker ind i fremtiden. I dette skoleår kunne Allerød Gymnasium byde velkommen til vores nye musik- og dramafløj, med et nyt stort dramalokale, et nyt musiklokale, flere øvelokaler og lydstudiefaciliteter.

Skolen råder over flere fuldt udstyret faglokaler. I Sciencefløjen er samtlige lokaler indrettet til de naturvidenskabelige fag og dedikeret til undervisning i biologi, fysik, kemi eller naturgeografi. Derudover er der faglokaler til musik, billedkunst og drama.

Læs mere ⌄

Hal


Allerød Gymnasium har sin egen idrætshal med tilhørende udendørs boldbaner og andre idrætsfaciliteter. Hallen er indrettet så det er muligt at udøve og træne de gængse sportsgrene. Som med skolens andre undervisningslokaler bliver Hallen løbende moderniseret, og har et nyindrettet rum med spejlvæg til yoga, styrketræning og teoriundervisning, og har senest i sommeren 2014 fået helt nyt gulv. Der er trådløst netværk i Hallen.

Hallen bruges ikke kun til idrætsundervisning. I eksamensperioden og i forbindelse med terminsprøver anvendes Hallen til de skriftlige prøver.

Studiecenter


Her er det muligt at gå på opdagelse i bøgernes verden under vejledning af skolens bibliotekar. Studiecenteret ligger i midten af skolen, og fungerer som et værksted til inspiration og fordybelse, hvor skolens elever kan låne bøger og andre studierelevante materialer. Udover lån af bøger er der adgang til tidsskrifter, aviser og leksika/håndbøger samt adgang til diverse elektroniske medier.

Studiecenteret er et godt sted at fordybe sig, hvis man har brug for det eller hvis man bare vil slappe af i en af de bløde sofaer. Man kan frit bruge en af de 20 stationære computere til opgaveskrivning eller søgninger på nettet, ligesom det er her at skolens elever har mulighed for at printe. Man kan desuden få tips og vejledning i litteratur- og informationssøgning af skolens dygtige bibliotekar, som underviser alle skolens elever i at målrette søgninger og forholde sig kritisk til resultaterne. I forbindelse med fremskaffelse af materialer til SRP’en i 3.g arbejder studiecenteret tæt sammen med Allerød Bibliotek. Studiecenterets samling består desuden af materialer, som andre elever tidligere har haft brug for i forbindelse med opgaveskrivning. Du kan søge blandt titlerne: her

Derudover kan anbefalesværdige links til opgaveskrivning findes her.

Udlån foregår ved selvbetjening. Der er en vejledning ved udlåns-PC’en. Lånetiden er 30 dage, og det er muligt at forlænge lånetiden. Der er ingen gebyrer ved for sent afleverede bøger, men vær opmærksom på at bortkomne eller ødelagte bøger og andre materialer skal erstattes. Du kan hente en rigtig god guide til informationssøgning: her

Det er studiecenteret selv som står for indkøb af materialer til biblioteket, og studiecenterets brugere er altid velkomne til at foreslå nye titler til vores bibliotekar Sidse Juul Windahl, som træffes i studiecenteret 4 dage om ugen:

Tirsdag – fredag kl. 9.30 – 14.00

Telefon: 48 10 33 51

Mail: sidse.juul.windahl@skolekom.dk

 

 

Læs mere ⌄

Kantine


Uden mad og drikke er det træls at gå i skole. Heldigvis har AG en af de bedste gymnasiekantiner. Her laver og sælger kantinebestyrer Jill alt fra varm mad og smagfulde sandwiches til skønne salater, frugt, kaffe/te, sodavand og slik. Her er kort sagt noget for enhver smag – og så til gode priser. I køkkenet hjælper Helle og Gerda med tilberedning og salg.

Øvelokaler


AG har flere øvelokaler som skolens elevbands frit kan benytte. Hvis I er en gruppe elever, der vil starte et band og har brug for et sted at øve, så start med at henvende jer til en musiklærer. I starten af skoleåret indkalder musiklærerne til et møde, hvor øvetiderne bliver fordelt og rammerne for brug af lokalet bliver snakket igennem. Man kan også henvende sig i løbet af året og høre om der er ledige øvetider.

Øvelokalet er udstyret med trommesæt, bas og basforstærker, guitar og guitarforstærker, keyboard, Fender Rhodes og PA (sang-anlæg).

Lån af lokaler


Allerød Gymnasiums lokaler lånes ud på hverdage (mandag – torsdag) til arrangementer, der kan siges at have en lokal tilknytning eller forankring i lokalsamfundet. Arrangementet skal desuden kunne afvikles uden brug af skolens løntimer, dvs. aflåsning af skolen samt påsætning af alarm skal kunne udføres af skolens rengøringsselskab, senest kl. 22.

Vi stiller gerne projektor og lærred til rådighed (og henter gerne ekstra stabler med stole), men al opsætning og nedtagning af stole klares af lånere, ligesom lånerne tilbageleverer lokalerne, som de blev modtaget, dvs. sætter møblement mv. tilbage som oprindelig opstillet.

Vi har desværre ikke mulighed for at stille hverken lyd eller lys-anlæg til rådighed.

De nærmere konkrete aftaler indgås med skolens kontor.