Elevråd


Elevrådet på Allerød Gymnasium består hvert år af elever fra hver af de tre årgange. Der sidder en repræsentant fra elevrådet i hvert af de mindre udvalg, såsom fællesudvalget, gallaudvalget og pædagogisk udvalg. Alle medlemmer til elevrådet vælges demokratisk, hvilket også gælder for formand og næstformand. Elevrådsformanden og en anden demokratisk valgt elev sidder derudover i skolens bestyrelse. Alle elever har mulighed for at melde sig til elevrådet, men vores bestræbelser går på at have 3 elever fra hver årgang. Hvis der er flere, der ønsker at være medlem, vælges de demokratisk blandt skolens elever.

I skoleåret 2016/17 består elevrådet af Peter Thramkongart 3.d (formand og bestyrelsesmedlem), Kristine Wichmann Madsen 3.v, Lasse Havmøller-Hansen 3.d , Linnea Sehested Skafte 3.v, Vitus Nielsen 2.x (bestyrelsesmedlem), Thomas Mossing 2.x (næstformand), Lucas Godt Hansen 2.r, Ciara Niahm O'Shea 2.p, Clara Preston 1.p, Gustav Platz 1.r, Mette Jensen 1.r, Olivia Brinck 1.k og Caroline Andersen 1.k.

Vores elevrådsvedtægter revideres hvert år ved slutningen af skoleåret, hvor de bliver godkendt af alle elever på skolen.

Hvis du har nogle spørgsmål eller forslag bedes du henvende dig til elevrådsformand Peter Thramkongart, eller på vores Facebookside.