Udvalg


For at sikre medindflydelse til eleverne har vi på AG elever med i alle udvalg på skolen. På den måde har du mulighed for at sætte dit helt personlige præg på skolen, og være en del af de beslutningsprocesser som giver skolen fremdrift. I hvert af Allerød Gymnasiums udvalg sidder der 2-4 elever. Elevrepræsentanterne kommer fra alle årgange og klasser – hvem der ender som repræsentanter afhænger af, hvem der stiller op og bliver valgt.

Ved skoleårets start vil der være valg til skolens mange udvalg. I vil få nærmere besked om hvornår og hvordan på en morgensamling inden der er valg.

I skoleåret 2014-15 er der blevet nedsat følgende udvalg: 

  • Fællesudvalget: Det er skolens brede udvalg, der rummer repræsentanter fra både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Udvalget behandler bl.a. spørgsmål om skolens indretning, udsmykning og regler.
  • AT-udvalget: Her tages der stilling til, hvordan vi kan forbedre det tværfaglige samarbejde og undervisningen i faget Almen Studieforberedelse.
  • Scienceudvalget: Dette udvalg er især fokuseret på undervisningen i de naturvidenskabelige fag og på, hvordan fagene kan løfte samarbejdet med de videregående uddannelsesinstitutioner og de lokale/regionale virksomheder.
  • Pædagogisk Udvalg: Dette er skolens centrale udvalg vedrørende undervisningen. Her tages der fat på alt fra elevtrivsel over lektiepolitik til skriftlighed.
  • Fællestimeudvalget: Dette udvalg arbejder med finde aktuelle og spændende foredragsholdere til skolens fællestimer.
  • Gallafestudvalget: Eleverne i dette udvalg er med til at planlægge året Gallafest.
  • IT-udvalget: Eleverne i dette udvalg har ofte en god viden om IT og mange forslag til, hvordan den daglige undervisning kan forbedres gennem brug af nye IT-værktøjer.
  • Internationalt udvalg: Her kan du være med til at præge AG’s internationale profil og præge måden skolen gennemfører udvekslingsaftaler med andre venskabsskoler i udlandet.

Derudover nedsættes der i løbet af skoleåret en række ad hoc-udvalg, hvor fx repræsentanter fra elevrådet deltager.