AG faglige workshops


Allerød Gymnasium inviterer hvert efterårssemester 8., 9. og 10.-klasser fra kommunens skoler til sammen med deres lærer at komme og gå på opdagelse i gymnasiefagenes store verden. Vi udbyder en række forskellige tværfaglige workshops i fagene fysik, astrofysik, kemi, biologi, biotek, idræt, samfundsfag og musik. Lærerne/klasserne kan frit vælge mellem de forskellige workshops. 

Det er tanken, at en workshop kan supplere eller erstatte noget af den undervisning, folkeskoleklasserne har i det pågældende fag.

Her kan du hente en pdf-version af folderen hvor alle workshops er beskrevet, og hvor aktuelle datoer og praktiske informationer står.

AG Pre-Master Class


AG Pre-Master Class er for elever fra 8-10. klasse, der er videbegærlige og har en særlig interesse i at lære mere i et fag. Vi tilbyder Pre-Master Classes i efteråret i forløb på tre eller fire eftermiddage fra kl. 14-16 her på Allerød Gymnasium i naturvidenskab og sprog.

Vores undervisere har sammensat forløb, hvor Pre-Master Class-eleverne udfordres fagligt og hvor nysgerrighed er drivkraften, så eleverne bliver undervist i emner inden for fagene, der ikke ligner det, de kender fra folkeskolen.

Her kan du kan hente PDF-versionen af den aktuelle AG Pre-Master Class folder for 2017/2018. 

Tyskprojekt


Tysklærerne på Allerød Gymnasium har et projekt sammen med de 6 folkeskoler i Allerød Kommune. Elever og lærere fungerer som sprogambassadører og bidrager samtidig til talentudvikling i faget tysk. Tysklærerne og ca.35 af AG's elever besøger folkeskolerne og gennemfører undervisning i 8. og 9. klasserne.  Gymnasieeleverne underviser i 2 dobbeltlektioner i sprogøvelser, kommunikative øvelser, grammatik osv. Dette udfordrer gymnasieeleverne og giver folkeskoleeleverne et realistisk billede af tyskundervisningen i gymnasiet.

På denne måde lettes overgangen fra folkeskolen og gymnasiet, der bygges bro og sammen med elever og lærere opnås en fælles forståelse for målene og det faglige niveau og bevidstheden om nødvendige sprogkompetencer styrkes.