Studieretninger


Det kan være svært at vælge mellem de mange studieretninger – især når man ikke rigtig ved, hvad de egentlig går ud på. Derfor har vi lavet 4 videoer, hvor forskellige elever fortæller om deres studieretning. Når du har set videoerne, kan du læse mere om de forskellige studieretninger her på denne side.

De naturvidenskabelige studieretninger 1-5 vælges af dig, der kan lide at arbejde med forsøg og gøre egne iagttagelser i laboratoriet. Der er en tæt kobling mellem matematik og de valgte naturvidenskabelige fag – og arbejdet foregår i en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i laboratoriet eller i felten.

De samfundsvidenskabelige studieretninger 6-9 er for dig, som vil vide mere om samfundsforhold i Danmark og internationalt. Hvis du synes, at det er spændende at diskutere og forholde dig til, hvordan samfundet er indrettet – eller bør være, så er disse studieretninger det rigtige valg. Du kommer til at arbejde med metode og teori i et tæt samspil med virkeligheden.

Er du til sprog? Vil du vide mere om, hvordan dagligdagen og kulturen fungerer i de lande, hvor sprogene tales, så skal du vælge en af de sproglige studieretninger 10-15. Du kommer til at arbejde med sprog i en lang række sammenhænge – lige fra litteratur over film til podcast.

Vores kreative studieretninger 16-17 indeholder fag for dig, som interesserer sig for, hvordan vi udtrykker os og kommunikerer med hinanden. Arbejdet med musik, tekster og teater vil give dig en meget bred kulturforståelse og mulighed for at arbejdet kreativt og videreudvikle dine musikalske og dramatiske talenter.

Læs mere ⌄

Valgfag


Det fungerer på den måde, at du skal kigge på den enkelte studieretning og se hvilke valgblokke der er til rådighed i løbet af 2.g og 3.g. Man kan vælge et helt nyt fag, men man kan også bruge sin valgblok til at hæve et fag fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Du kan vælge følgende fag som valgfag på Allerød Gymnasium:

A-niveau: biologi, engelsk, fransk fortsætter, fysik, kemi, matematik, musik, samfundsfag og tysk fortsætter.
B-niveau: billedkunst, biologi, drama, fysik, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag og psykologi.
C-niveau: astronomi, billedkunst, biologi, informationsteknologi, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, musik, naturgeografi og psykologi.

Vær opmærksom på, at den enkelte videregående uddannelse kan have en række specifikke adgangskrav i form af bestemte fag og niveauer. Hvis du allerede nu har en ide om, hvilken type videregående uddannelse du kunne være interesseret i efter gymnasiet, så kan du se den fulde liste over alle uddannelser med specifikke adgangskrav her. Hvis den uddannelse du overvejer ikke fremgår af listen, så er det fordi den ikke har nogen specifikke adgangskrav udover bestået gymnasial eksamen. 

Lektiepolitik


På Allerød Gymnasium har lærere og elever i fællesskab formuleret en lektiepolitik. Lektiepolitikken består både af regler, henstillinger og pædagogisk inspiration, der tilsammen skal være med til at gøre undervisningen bedre. Den er således et forsøg på at italesætte lektielæsning og lektiegivning for at optimere udbyttet af både elevers og læreres arbejde. Lektier er hjemmearbejde og forberedelse til undervisningstimer.

Den gode time bæres frem af, at formålet med lektielæsningen er tydeligt formidlet, så både lærere og elever kan se frem til i fællesskab at gennemgå det faglige stof med en klar vinkel. Samarbejdet mellem lærer og elever er essentielt.

Lektiegivningens 6 bud:

 1. Lektier skal være indskrevet i Lectio kl. 16 dagen før undervisningen, men hvor det er muligt inden da.
 2. Lektier til dagen efter ferie, helligdage eller weekend skal senest skrives i Lectio sidste hverdag før ferien inden kl. 16.
 3. Lektiefokus, lektieformål og opgaveinstruktioner bør indgå i den samlede evaluering på et hold.
 4. Senest 7 dage (weekend samt hverdage) før afleveringsfristen lægges den præcise opgavebeskrivelse på en skriftlige aflevering ind i Lectio.
 5. Oversigt over skriftlige opgaver indskrives i Lectio to gange årligt senest to uger efter sommerferien og efter juleferien.
 6. Teamlæreren koordinerer den skriftlige afleveringsplan for klassen. Når planen er lagt må opgaver KUN flyttes i det omfang planen tillader. Vi tilstræber max. 10 elevtimer pr. uge.

Hent en pdf-version af lektiepolitikken.

Læs mere ⌄

Undervisningsbeskrivelser


Undervisningsbeskrivelser ligger på Lectio under de enkelte hold. Hvis du vil se undervisningsbeskrivelsen for et hold, så følg linket nedenfor og brug følgende fremgangsmåde:

 • Vælg faget
 • vælg derefter holdet
 • over holdets skema skal du vælge studieplan
 • klik på Undervisningsbeskrivelse

Link til AG’s undervisningsbeskrivelser.

På Lectio kan du pgså finde studieplaner for de enkelte klasser. Vil du se disse, så følg linket nedenfor og brug følgende fremgangsmåde.

 • Vælg klassen
 • Over klassens skema skal du vælge studieplan.

Link til AG's studieplaner.