Psykologi


Hvorfor kan mange unge ikke leve uden facebook i vores senmoderne samfund? Hvad får nogle til at stille op i reality-shows? Hvad er forskellen på videnskabelig psykologi og pop-psykologi? Hvorfor opfører vi os anderledes i grupper, end når vi er alene? Hvad kan vi bruge Freud og den psykodynamiske teori til i dag? Er mobning et tidstypisk træk eller et uundgåeligt socialpsykologisk fænomen? Hvorfor taler nogle psykologer om multiple selv’er? Er personligheden medfødt, miljøbestemt eller skaber vi den selv?

Dette er bare nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på i Psykologi-undervisningen. Faget giver indblik i menneskets oplevelse af sig selv og sin omverden samt vores tanker, følelser, holdninger og handlinger i forskellige situationer. Forståelsen af menneskets psyke bliver udfordret og skal forklares ud fra forskellige psykologiske vinkler og i et psykologisk fagsprog.

Psykologi C

Se læreplanen for Psykologi C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Psykologi B

Se læreplanen for Psykologi B.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.