Studieretning 11


Dette er studieretningen for dig, der har interesse for andre kulturer. Den er for dig, der synes, at arbejdet med kommunikation på flere forskellige målsprog er udfordrende og sjovt. De mange sprog gør dig samtidig attraktiv på arbejdsmarkedet i en global verden, hvor gode sprogkundskaber er nødvendige. Du får mulighed for at fastholde og udvikle dit andet fremmedsprog, Tysk, fra folkeskolen to år (Tysk B), udvikle dine engelskkundskaber med Engelsk A og yderligere tage fat på et tredje sprog, Spansk.

Der er tale om en studieretning med en stærk international profil, hvor fagene engelsk, spansk og tysk arbejder sammen i tværfaglige forløb med emner som bl.a. kulturmøder, migration, sprogkrig, national identitet, unge og storbyliv.

Med ca. 100 millioner tysktalende i verden er det vigtigt at kunne bruge sproget i praksis og forstå kulturen i de tysksprogede lande. I tysk har vi fokus på at kommunikere, at kunne anvende sproget mundtligt og skriftligt og få indblik i kultur, historie og samfundsforhold i Tyskland og andre tysksprogede lande.

I sprogfagene foregår sprogindlæringen endvidere gennem arbejdet med tekster, film og brugen af digitale medier. Vi lægger stor vægt på variation i undervisningen, og med udgangspunkt i spændende emner arbejder vi med tekster, film og musik. Vi laver også rap-arrangementer, podcasts og vodcasts, Kahoot samt anvender Quizlet, filmaftener og meget andet.

Vi tager på ekskursioner ud af huset og besøger bl.a. den tyske ambassade eller spanskstudiet på Københavns Universitet. Hvert år tager vi tyskeleverne med på julemarked i f.eks. Lübeck eller Flensborg, og i 3.g besøger tyskeleverne Berlin.

Tysklærerne i gymnasiet samarbejder med folkeskolerne for at give dig en bedst mulig overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Vi har øje for de forskellige sprogkundskaber, eleverne har med i bagagen og tilbyder både ekstra udfordringer og hjælp i lektiecaféen på gymnasiet, hvis lektierne eller de skriftlige afleveringer driller.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 11 giver direkte adgang til. Du skal selv angive  dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning - bemærk at matematik er angivet på c-niveau i linket. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.