Studieretning 12


Dette er en studieretning for dig, der ønsker at gøre dig attraktiv på arbejdsmarkedet i en global verden, hvor gode sprogkundskaber er nødvendige. Det er for dig, der synes, at arbejdet med kommunikation på flere forskellige målsprog er udfordrende og sjovt. Her får du mulighed for at fastholde og udvikle andet fremmedsprog, Fransk, fra folkeskolen ét år (Fransk C) samt udvikle dine engelskkundskaber med Engelsk på A samt yderligere tage fat på et tredje sprog, Spansk.

Der er tale om en studieretning med en stærk international profil, hvor fagene fransk, spansk og engelsk arbejder meget sammen i tværfaglige forløb med emner som bl.a. globalisering, 3. verdenslande og kulturmøder, sprogkrig og national identitet, litterære strømninger, unge og storbyliv og migration.  Slægtskabet mellem de tre fag betyder, at indlæringen af de tre målsprog naturligt bliver lettere.

Brugen af målsproget i praksis vil fremme dine kommunikative kompetencer, hvorfor der vil indgå virtuelt samarbejde mellem elever i engelsk-, fransk- og spansktalende lande såvel som en studietur til et af de tre lande.

I sprogfagene foregår sprogindlæringen endvidere i arbejdet med tekster, film og i brugen af digitale medier. Vi tilstræber stor variation i undervisningen med brug af IT som naturlig medspiller, ekskursioner ud af huset til bl.a. Institut Français eller Spanskstudiet på Københavns Universitet, filmaftener samt selvstændige projekter som den årlige elevproducerede RAP. Vores nære samarbejde med kommunens folkeskoler gør det muligt at iværksætte spændende projekter samt sikre os, at overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet bliver god.

Vi har øje for de forskellige sprogkundskaber, som I har med i bagagen og tilbyder både ekstra udfordringer med udbud af DELF kurser, master class i spansk, samt hjælp i det virtuelle rum eller i lektiecafé på gymnasiet, når lektierne eller de skriftlige afleveringer driller.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 12 giver direkte adgang til. Du skal selv angive dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.