Studieretning 15


For at forstå andre er det vigtigt at kunne sætte sig ind i forskellige måder at tænke og være på. Hvis du interesserer dig for sprog, vil blive bedre til at kommunikere på fremmedsprog og i det hele taget interesserer dig for verden omkring dig, er denne studieretning et godt valg. På denne studieretning får du både fransk og engelsk på højeste niveau, og du får samfundsfag B, som tredje studieretningsfag. 

Denne studieretning har et stærkt sprogligt fokus med engelsk og fransk på A-niveau, og der er naturlige muligheder for at samarbejde med samfundsfag, som indgår i studieretningen på B-niveau. Vi beskæftiger os bl.a. med kulturelle, historiske, politiske og sociale forhold i de dele af verden, hvor engelsk og fransk er hovedsprog, og vi arbejder både med litteratur og sprog. Der er tæt samarbejde med samfundsfag, hvilket gør, at du får dybere indsigt i samfundsforholdene i de pågældende lande, og du vil få kendskab til forskelle og ligheder mellem de to sprog- og kulturområder. Vi undersøger de forskellige politiske og økonomiske systemer i disse lande, og debatterer relevante politiske emner. Nogle af de tværfaglige forløb, der kunne indgå I undervisningen er ungdomskultur, immigration og integration, kunst og kultur, litterære strømninger og perioder.

Når du skal lære fransk og engelsk i denne studieretning vil det tætte samarbejde mellem de to sprogfag bidrage til at styrke din indlæring af sprogene.  Bl.a. sætter vi spot på de mange ord, som er ens på fransk og engelsk, ligesom vi ser på forskelle og ligheder i de to sprogs grammatik.  For at styrke dine kommunikative kompetencer kan vi etablere virtuel kontakt til elever i engelsk- og fransksprogede lande. I det daglige arbejde med at lære sprogene og sætte os ind i fransk/engelsk kultur, litteratur, samfundsforhold og historie arbejder vi med mange slags tekster, film, musik og IT på mange måder. Desuden tager vi på ekskursioner til Institut Franҫais, kunstmuseer, teaterforestillinger mv. Vi sigter mod at lære dig at kommunikere skriftligt og mundtligt på fransk og engelsk på et højt niveau.

I samfundsfag opnår du ny viden om politik, økonomi og sociologi i de engelsk- og fransktalende områder. Derudover vil vi komme til at gå i dybden med fokuspunkter såsom velfærdsmodeller, integration og andre globale udfordringer. Ud over Danmark beskæftiger vi os særligt med udviklingen i Europa f.eks. med aktuelt fokus på migration og terror.

I denne studieretning er det en oplagt mulighed at besøge Bruxelles og Strasbourg, på studieturen i 2.g. Såvel NATOs hovedkvarter som EU-kommissionen findes i Bruxelles, og begge byer er vigtige EU-byer, hvor både fransk og engelsk er hovedsprog. Et andet egnet rejsemål kan være Paris – “La Ville Lumiere” – Lysenes By.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 15 giver direkte adgang til. Du skal selv angive dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning.Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.