Studieretning 3


Allerød Gymnasium er det gymnasium i Danmark, som sender den største procentdel af sine elever videre på en naturvidenskabelig uddannelse. Vi er lidt ubeskedent sagt i eliten, når det kommer til science i gymnasiet.

Hvis du vælger science på Allerød Gymnasium kommer du til at være en del af en klasse, hvor alle brænder for at undersøge, eksperimentere og lege med matematik, fysik og kemi. Det er altså både lærerne og eleverne, som brænder for science. Vores elever er uundværlige for skolens sciencemiljø, og deres interesse og entusiasme er højst medansvarlig for at skabe et af Danmarks stærkeste naturvidenskabelige gymnasiemiljøer.

Studieretning 1, 2 og 3 minder meget om hinanden. Fælles for dem er, at du får et stærkt fundament med matematik på højeste niveau. Det er nødvendigt, for moderne videnskab anvender i vid udstrækning matematik til at beskrive verden. Matematikken vil være med til at give dig overblik og en dybere forståelse af komplicerede emner i både fysik og kemi. Matematikken giver dig med andre ord et forspring i alle science-fag!

Et vigtigt element i naturvidenskab er vekselvirkningen mellem teori og eksperiment. I den daglige undervisning er fagene matematik, kemi og fysik i høj grad flettet ind i hinanden. Matematikken anvendes til grafisk repræsentation af måleresultater, til grundig og elegant databehandling på talmateriale opnået ved dataopsamling og til kreativitet og nytænkning inden for teoretiske beregningsmetoder. 

Her er hvad vores kemi- og fysiklærere skriver om deres fag:

Faget fysik handler om både de store spørgsmål i universet og om, hvordan fysikken kan udvikle løsninger i vores verden.

Vælger du Fysik A, kommer du til at arbejde grundigere og mere selvstændigt med fysikkens store spørgsmål og løsninger. Du skal i højere grad bruge matematik til teoretiske beskrivelser og grundig databehandling af komplicerede og udfordrende emner som elektromagnetiske felter, planetbevægelser og de mest moderne emner indenfor fysik (for eksempel fusionsenergi og partikelfysik).

Med din grundige viden fra matematik og fysik kan du undersøge alt fra de kvantemekaniske love, der gælder for de mindste og koldeste genstande i universet, og til Einsteins relativitetsteori, som gælder for de tungeste og hurtigste genstande i universet!

I Fysik A vil du også arbejde mere selvstændig, da faget kan indgå i de større opgaver og projekter, hvor du selv skal undersøge selvvalgte emner i laboratoriet - enten på gymnasiet eller på en forskningsinstitution.

Faget kemi handler om at forstå grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner. 

På B-niveau vil du lære om materialers egenskaber, om hvorfor nogle ting har farve og lugt, om fremstilling af medicin, om hvordan molekyler kan identificeres ud fra deres vibrationer og mange andre underlige ting, du ikke havde forestillet dig, havde noget med kemi at gøre.Du vil i takt med, at du lærer mere og mere kemi komme til at være mere og mere i laboratoriet, for du vil komme til at lave eksperimenter i samtlige teoretiske emner.

Uanset om du vælger studieretning 1, 2 eller 3 vil laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, hvor du selv udforsker, spille en meget stor rolle. En del af eksperimenterne kan udføres på højere uddannelses- og forskningsinstitutioner og på erhvervsvirksomheder, som skolen har kontakt med. 

Studieretningsprojektet:

I studieretningsprojektet på studieretning 1, 2 og 3 arbejdes der med naturvidenskabelige problemstillinger som undersøges eksperimentelt. Eksempler på projekter kan være: meteornedslag, mørkt stof, fremstilling af medicin, karakterisation af molekyler ved NMR, eller materialeundersøgelse vha optisk spektroskopi og røntgenstråling.

Ekskursioner:

Som en del af undervisningen på alle tre studieretninger er der forsøg og forelæsninger på videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner som Allerød Gymnasium har stærke forbindelser til: f.eks. Det Biovidenskabelige Fakultet-KU-LIFE, Niels Bohr Institutet, HC Ørsted instituttet, DTU og RUC etc. Desuden har gymnasiet fra tid til anden eksperter fra eksempelvis fra CERN og Nets som gæsteforelæsere.

Studieretningerne er kort sagt for dig, der begejstres af teori og forsøg på et højt fagligt niveau!

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 3 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.