Studieretning 9


Bienvenus!

Studieretningen er lige præcis for dig, der elsker at kunne kombinere sproglige færdigheder og samfundsfag. I en verden hvor tiltagende nationalisme udfordrer de internationale samarbejder, er det afgørende at kunne sprog for at sikre tværkulturel forståelse og være i stand til at klare såvel økonomiske som politiske forhandlinger. Danmark er en småstat, som ikke kan nøjes med at være sig selv (nok), hverken i forhold til EU eller den globaliserede virkelighed.

Med ca. 200 millioner fransktalende i verden er det vigtigt at kunne bruge sproget i praksis og forstå kulturen i de fransksprogede lande.

I fransk har vi fokus på at kommunikere og at kunne anvende sproget mundtligt og skriftligt.

Vi lægger stor vægt på variation i undervisningen, og med udgangspunkt i spændende emner arbejder vi med tekster, film og musik. Vi laver også rap-arrangementer, podcasts og vodcasts, samt arbejder med Kahoot, Quizlet og meget andet.

Fransklærerne samarbejder med folkeskolerne for at give dig den bedst mulig overgang fra folkeskolen til gymnasiet. 

I fransk tager vi gerne ud og ser film i biografen, ser teaterstykker, besøger Institut Français osv.

I 3.g besøger franskeleverne Paris.

Med denne kombination af sprog og samfundsfag kan vi arbejde med spændende emner som storbyen Paris, ungdomskultur, integration, immigration osv.

Der er et tæt samarbejde med samfundsfag, hvilket gør, at du får dybere indsigt i samfundsforholdene i de pågældende lande, og får kendskab til forskelle og ligheder mellem forskellige sprog- og kulturområder. Vi undersøger også de forskellige politiske og økonomiske systemer i landene og debatterer aktuelle politiske emner. Studierejser og store opgaver er eksempler på det tværfaglige samarbejde.

Au revoir!

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 9 giver direkte adgang til. Du skal selv angive dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.