Læsevejledning / matematikvejledning


På AG har vi 3 læsevejledere og 2 matematikvejledere, de står for både screeningen og de efterfølgende kurser.

Når du begynder på AG, vil du i starten af 1.g. blive testet i læsehastigheder, stavning og sætningsopbygning. Det er én af skolens læsevejledere, der står for screeningen. Hvis du har brug for hjælp, vil du blive tilbudt kurser inden for de områder, hvor du er udfordret. I forbindelse med screeningen får klasserne en introduktion til studieteknik og lektielæsning. I læsevejledningen er der endvidere mulighed for at få hjælp til skriftlige opgaver.

Du bliver også screenet i matematik i starten af 1.g.

Sig-noget-i-timerne


Hvis du synes, at det er lidt svært at komme mundtligt på banen i timerne, kan du få glæde af det kursus, vi kalder ’sig-noget-i-timerne’. Kurset afvikles i samarbejde med Allerød Ungdomsskole og er et forløb over 5 eftermiddage. Kurset handler om at blive bedre til at præsentere en sag for andre og tro på, at det man gør, er rigtigt. Forløbet henvender sig til elever, der har svært ved at få sagt noget i timerne, ved fremlæggelser eller til eksamen især fordi man usikker på sig selv og det man kan. Det er en professionel coach, Ulla Holtze, der står for kurset.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til studievejleder Marie Louise Hansen i Lectio eller til din egen studievejleder.

Kursus i håndtering af stress


Vil du gerne vide mere om stress og blive bedre til at forebygge og håndtere det i tilværelsen som gymnasieelev, er dette kursus noget for dig. Gymnasielivet kan hurtigt blive meget presset, når man gerne vil have plads til både skole, familie, venner og fritidsjob. På kurset arbejder vi med emner som: hvad er stress, hvad sker i krop og hjerne, og hvordan forebygges det. Der vil også være plads til sparring på konkrete stress-problemstillinger. Kurset er for alle skolens elever. Lærer i psykologi, Mette Buchardt, underviser på kurset.

Kursus i håndtering af eksamensangst


Det vigtigste ved at gå i gymnasiet er naturligvis at få et højt fagligt udbytte af den daglige undervisning. En del af det at gå i gymnasiet handler også om eksaminer, hvor man på meget kort tid skal vise, hvad man kan – og det kan for nogle være en udfordring. Er du mere end almindeligt nervøs for at gå til eksamen, så kan du deltage i studievejledernes kursus i, hvordan man kan arbejde med sin nervøsitet. Der vil være både øvelser, information og gode råd. Kurset ligger i foråret og bliver udmeldt i forbindelse med den årlige eksamensintroduktion.