Master class i samfundsfag, engelsk, science, spansk, fransk og debat


Hvert år udbyder AG flere Master class-forløb i forskellige fag. I år er det i samfundsfag, engelsk, science, spansk, fransk og debat. En Master class er en gruppe elever fra forskellige klasser og årgange på AG, der har det til fælles, at de er fagligt dygtige og interesserede i et fag og ønsker at have mere af det. Undervisningen foregår efter skoletid og kan være en studiekreds, et foredrag, en diskussion af fx et litterært værk, spændende forsøg eller ekskursion ud af huset fx teater eller planetarium. Undervisningen er meget elevinvolverende og giver dig ud over de faglige udfordringer mulighed for et fælleskab med elever fra andre klasser og årgange.

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

ATU – Akademiet for Talentfulde Unge


AG sender hvert år 3 elever til Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). ATU er et ekstra tilbud til de gymnasieelever, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster fra andre skoler. Akademiet er et 2-årigt akademisk program, som dækker hele fagrækken, og afvikles sideløbende med gymnasiet. Du skal således stadig følge den daglige undervisning på AG. På Akademiet følger du en række obligatoriske seminarer, som ligger ca. 1 gang hver 4.-5. uge. Seminarerne varer ca. 4 timer og ligger - som oftest - efter skoletid fra omkring kl. 16-20. På seminarerne vil du fx kunne høre spændende foredrag af dygtige professionelle forskere, og du vil blive udfordret fagligt gennem workshops og opgaver, som du løser i grupper med de andre akademideltagere.

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

Unge forskere


Unge Forskere er en landsdækkende talentkonkurrence for børn og unge med interesse for naturfag. Formålet med Unge Forskere er at finde, pleje og udvikle talenter inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. På AG bliver elever, der skriver SRP i de naturvidenskabelige fag, opfordret til at sende deres projekter ind til Unge forskere.

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

Projekt Forskerspirer


Projekt Forskerspirer er et andet landsdækkende tilbud under Københavns Universitet til gymnasieelever med stort fagligt overskud.

Projektet giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

AG har deltaget i projekt forskerspirer i de seneste tre år. Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

Sciencetalenter


AG er medlem af gymnasiefælleskabet Sciencetalenter, der har til huse i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Gennem Sciencetalenter får vi hjælp til talentpleje inden for naturvidenskab. Vi bruger videncenteret til hente inspiration til vores undervisere, og der afholdes camps og events for unge naturvidenskabelige talenter, som du måske kan blive en del af.

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

CIEC


CIEC – Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre – er Københavns nye tilbud til elever og undervisere ved Region Hovedstadens ungdomsuddannelser og folkeskolens afgangsklasser. CIEC er et 1-årigt forløb ved siden af gymnasiet med fokus på innovation og entreprenørskab. Vi har 3 pladser i år. Interesserer du dig for innovationstænkning og iværksætteri, og har du interesse for at skabe, arrangere, designe og iværksætte, så er du måske én af de elever vi skal sende afsted til CIEC?

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

DM-konkurrencer, Georg Mohr, fysik-, kemi- og biologi-OL og mange flere


Ud over de særlige talentprogrammer deltager elever fra AG altid i konkurrencer som fx DM i sprog, matematikkonkurrencen Georg Mohr, olympiader i sciencefagene, essay-konkurrencen Forskerfiktioner og oversættelseskonkurrencen Juvenes Translatores.

Det er en sjov og anderledes måde at lave opgaver og bruge sin viden på. Du vil blive opfordret af din lærer til at deltage i de indledende runder på skolen, og går du videre til finalerne, venter der en stor oplevelse.

Derudover støtter vi også elever, der tager på Math eller Sprog Camps.

Kontakt Line Bach (LBA) for yderligere information.

Cambridge English Advanced


Som noget nyt i år afholder Allerød Gymnasium den internationale sprogtest Cambridge English Advanced, der er anerkendt som adgangsgivende på 20.000 skoler og universiteter rundt om i verden, og som opfylder sproglige visum-krav til eksempelvis ophold i USA.

Skolen sørger for certificeret undervisning, der i løbet af et skoleår gør de deltagende elever klar til selve testen.