Diplom til to talentfulde elever på AG

Estrid Buhl Naver fra 3x og Cecilie Neijendam Thystrup fra 3vy på Allerød gymnasium modtog i fredags d. 23. januar et diplom fra Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Diplomet er et bevis for, at de har gennemført Akademiets to-årige program, ved siden af deres normale gymnasiale uddannelse. Overrækkelsen fandt sted på uddannelsescentret København West.

I de to år på Akademiet har de taget del i en række akademiske aktiviteter, med henblik på at udvikle deres faglige og personlige kompetencer inden for en bred række af gymnasiets fag. De er her blevet udfordret på et niveau, som ligger over det, som de møder til dagligt i gymnasiet. For at blive udvalgt til Akademiet, skal eleverne være særligt dygtige inden for alle gymnasiets fag.

På morgensamlingen på gymnasiet i går blev de endnu engang hædret for deres flotte indsats, og fik overrakt blomster af rektor Kirsten Schiellerup, bistået af gymnasiets talentkoordinator Line Bach.