Allerød gymnasium har taget godt imod de nye 1.g’ere og nye lærere

Allerød Gymnasium er kommet godt igennem starten på skoleåret 2015/16. I år har gymnasiet budt velkommen til 10 nye 1.g. klasser, og i alt rummer gymnasiet nu 29 klasser fordelt på de tre årgange. Hovedparten af de godt 290 nystartede 1.g’ere er bosiddende i Allerød kommune, men ligesom i tidligere år er der også optaget mange elever bosiddende i Farum, Slangerup, Lynge, Birkerød og Hillerød.

Også i år har skolen lagt sig i selen for at give de nye 1.g.’ere et spændende og omfangsrigt startprogram, som bl.a. har bestået i møde med studievejlederne, diverse introaktiviteter med tutorerne i form af squaredance, samarbejdsøvelser, orienteringsløb og fællesdansen ”jiffymixer” sammen med resten af skolens elever. Endvidere var 1.g’erne i sidste uge på en to-dages hyttetur og intro-ugerne sluttede med velkomst elevfesten fredag aften.

Gymnasiet har også i år haft stor fokus på PROJEKT GOD START, der har til hensigt at skabe en klassekultur med stor såvel faglig som social trivsel. En vigtig del heri er konceptet ”makkerordninger”, som bl.a. sørger for at alle nystartede elever bliver fulgt tæt i studiestarten – og det gælder såvel i som udenfor undervisningen.

Men nu venter den mere traditionelle dagligdag som gymnasieelev, som bl.a. indebærer faste udfordringer med lektier og skr. afleveringer, og hvor de nystartede skal i gang med at få styr på de mere alvorlige med begreber som studieretninger, almen studieforberedelse samt forkortelser som NV, AP m.m.

Udover de mange nye elever har gymnasiet også taget imod 12 nye lærere, som også er klar til at tage de mange udfordringer op, som ligger i undervisningen på et moderne gymnasium. Også i ledelsen på gymnasiet er der kommet nye ansigter. Skolen har fået en ny vicerektor Bo Vølund og en ny uddannelsesleder Rasmus Thomsen.