Overvismand og medlem af Det Økonomiske Råd Christen Sørensen besøgte på Allerød Gymnasium

Tidligere Overvismand og medlem af Det Økonomiske Råd Christen Sørensen var på besøg på Allerød Gymnasium tirsdag eftermiddag. Her mødte han to samfundsfaglige klasser, der havde forberedt sig til besøget.

Sørensen talte om den græske gældskrise i en europæisk og historisk kontekst. En af pointerne var, at man i højere grad bør overveje gældseftergivelse, og at bl.a. tysk økonomi har både en mulighed og en forpligtigelse til at gå forrest i en lempelig økonomisk politik.

Historiske erfaringer (Europa/Tyskland i 20-30erne) har lært os, at hvis nogle landes økonomi bliver presset helt i knæ, stiger faren for ekstremisme og ustablilitet, hvilket vi ser visse steder i Europa i dag.

Der var således god viden at samle op, både om historie- og økonomifaglige spørgsmål .