2wz fra Allerød Gymnasium blev kloge på affaldshåndtering på Vestforbrændingen

Mandag den 7/9 var 2wz på Vestforbrænding i Glostrup for at studere, hvordan affald håndteres. Eleverne fik indledningsvis en kort introduktion til affald og affalds trekanten, som illustrerer at noget affald kan genbruges, noget kan forbrændes og blive til energi, og noget skal deponeres. Der blev vist fine eksempler på, hvordan f.eks. genbrug af 8 plastflasker kan benyttes til at lave en helt ny sportstrøje (det gør sportsfirmaet Nike f.eks.). Eleverne fik også forklaret, hvordan aluminiumsdåser, som smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, ødelægger anlæggets ovne, fordi det brænder fast i luftkanalerne.

Efter den korte introduktion blev eleverne vist rundt på værket, hvor de så affaldet, kontrolrummet, de store ovne, skorstenen mm.

Til slut arbejdede eleverne 2 timer i Wastelab, hvor de lavede 6 kemi/fysik øvelser, der illustrerer hvordan værket virker. Øvelserne viste, hvordan opvarmet vand kan drive en turbine og blive til strøm i en generator, hvordan røg renses for svovl, hvilket affald der kan brænde, hvordan slagge kan udskilles, udrensning af tungmetaller, og hvor meget materiale der faktisk skal til at lave noget så simpelt som en rulleskøjte.

2wz tog derfra igen beriget med masser af nyttig viden og en forståelse af, hvad man selv kan gøre for at sikre en bedre affaldshåndtering.