Udvekslingsbesøg fra Taiwan

I forrige uge havde Allerød Gymnasium igen et udvekslingsbesøg fra Taiwan. Gymnasiet havde besøg af 16 gymnasieelever fra 5 forskellige taiwanesiske gymnasier der besøgte Danmark sammen med en lærer og en ansat fra udvekslingsorganisationen Tiyea. Gymnasiets gæster var igennem et spændende og omfattende program, dels på Allerød Gymnasium og dels rundt omkring i Nordsjælland og København.

Det er vigtigt for selve udvekslingsoplevelsen at alle er privat indkvarteret, og at de 16 gymnasielever fra Taiwan også deltager i den almindelige undervisning sammen med deres værtsfamilies ”søster” eller ”bror”, som alle er elever på Allerød Gymnasium. På den måde får de via dette besøg i høj grad mulighed for at opleve dansk kultur tæt på.

Det overordnede formål med udvekslingen er for taiwaneserne at blive inspireret af de danske undervisningsmetoder og den måde, som Allerød Gymnasiums lærere underviser på, da undervisningen på et gymnasium i Taiwan adskiller sig meget fra hverdagen på et dansk gymnasium, og dett blev til fulde indfriet. I en biotek-time blev der udvundet DNA fra både danske og taiwanesiske elevers mundhuler og alle fik deres DNA med hjem i en fin halskæde. I en drama-time optrådte Allerød Gymnasiums drama-valghold for gæsterne og herefter prøvede de taiwanesiske elever selv kræfter med dramatikken. De udenlandske elever var meget optaget af den frie omgangsform, der er mellem lærer og elever i Danmark, ligesom de fandt det positivt, at man som elev kan spørge og diskutere med læreren i timen, samt at de danske elever tit arbejder selvstændigt i grupper – igen af delene er de taiwanesiske elever vant til.

 

Ugens program bød også på en række arrangementer og besøg rundt omkring. Onsdag d. 16/9 var gæsterne på besøg i Folketinget, og torsdag d. 17/9 besøgte de en folkeskole og en daginstitution i kommunen. Der blev dog også plads til mere afslappende sightseeing, både på Frederiksborg Slot og til de københavnske seværdigheder.

Ved afskeden i søndags kunne man igen glæde sig over en vellykket uge, hvor der blev knyttet nye nære venskaber på tværs af kontinenter. Allerød Gymnasium er igen i år blevet inviteret på genbesøg i Taiwan og det glæder eleverne sig til.