2z på KU til GeoGenetik

På center for GeoGenetik, Københavns Universitet, undersøgte 2z biodiversitet I Gymnasiesøen med forskellige metoder. Klassen artsbestemte fisk på gammeldags måde efter en nøgle, og de undersøgte forekomsten af udvalgte dyr ved hjælp af eDNA. eDNA er de DNA-spor, som alle dyr efterlader sig, når de taber celler til det vand, de svømmer i. Med Real Time PCR kan dette DNA spores i en 15 mL vandprøve i løbet af et par timer. Klassens undersøgelser var en del af den videnskabelige afprøvning af den nye metode og undersøgelse af biodiversitet i Danmark.