Naturvidenskab i Tivoli

Alle 1.g. eleverne på Allerød Gymnasium har som en del af deres intro-forløb været i Tivoli, hvor de har oplevet den berømte Haves forlystelser fra en helt anden vinkel end den rent fornøjelige- nemlig fra den naturvidenskabelige vinkel.

Hvert år afholdes der fysikfaglige dage i Tivoli, hvor landets gymnasieelver har mulighed for at komme ind og lave praktiske øvelser i stor skala. Fra Tivolis side var der i året program lagt op til, at eleverne f.eks. kunne beskæftige sig med: Hvor mange gange under turen får Rutschebanen tilført energi? Ville man falde ud i toppen af loopet, hvis man ikke var spændt fast i Dæmonen, og hvad er den potentielle energi på toppen af første bakke? Hvor meget energi bruger Himmelskibet egentlig? Eleverne har i grupper fået stillet opgaver, som de har skullet besvare ved hjælp af målinger og forsøg i Tivolis forlystelser

SONY DSC

Eleverne kunne også deltage i et forløb om Puls og G-kraft, hvor Havens vildeste forlystelse er omdrejningspunkt i en undersøgelse af bl.a. hvordan kroppen reagerer på ekstreme påvirkninger. Flere af AG’s elever kastede sig ud i en afprøvning af G-kraft på deres egen krop.1 G-kraft svarer til accelerationen af et objekt i frit fald på Jorden. I forlystelsen Vertigo kom eleverne op på 5 G-krafter, hvilket får kroppen til at føles 5 gange tungere. I det Gyldne tårn kom eleverne ned på 0 G-kraft, som føltes som vægtløs tilstand. Negative G-krafter er farligere, da blodet presses ind i hovedet og kan forårsage blodkarsprængning!

Fysikfaglige dage er en spændende måde at flytte fysikundervisningen ud af klasseværelset. Formålet med de naturvidenskabelige dage i Tivoli er ud over at skærpe elevernes blik for de naturvidenskabelige fag også at ryste de nystartede 1.g. elever sammen. Dømt ud fra elevernes engagement i de stillede opgaver, så har det været spændende at deltage.

SONY DSC