Naturvidenskabelige elever fra Allerød Gymnasium besøgte Avedøreværket

Fredag d. 9. oktober var 2wz fra Allerød Gymnasium afsted på ekskursion til Avedøreværket, som er et af Europas og verdens førende kraft-varme værker i forbindelse med deres effektivitet. På Avedøre-værket fik klassen først en rigtig interessant fysisk gennemgang af værket som fjernvarme og elektricitetsanlæg. Eleverne hørte også om værkets brændselsvariation, der varierer fra træpiller til kul, og hvordan de på værket renser røgen, inden den sendes ud i det fri.

Efter gennemgangen blev der vist rundt på værket, hvor gymnasieelverne bl.a. så den store ovn, kontrolrummet, turbinerne og gibslageret -værket udnytter flere af affaldsprodukterne fra røgrensningen til at lave gips.

En spændende og lærerig tur udtaler fysiklærer Stine Weisbjerg fra gymnasiet.