1vy undersøgte fordomme og kulturmøder

Som del af et AT-forløb i fagene dansk og samfundsfag om ”Kulturmøder” tog 1vy fra Allerød Gymnasium tirsdag d. 3/11-2015 toget fra Allerød til Brøndby Strand for bl.a. at undersøge, hvilke fordomme, der eksisterer danskere og indvandrere imellem. Undersøgelsen bestod dels i at interviewe både danskere og indvandrere om deres fordomme over for andre kulturer, dels i at lave optællinger af, hvor stor en andel passagerer med anden etnisk baggrund udgjorde på de forskellige stationer.

Klassen har efterfølgende bearbejdet deres indsamlede data ved at sammenholde dem med officielle statistikker og ved at sammenligne de indsamlede interviews med de fordomme, der kommer til udtryk i udvalgte litterære tekster. Eleverne undersøgte bl.a., hvordan forskellige sangere, digtere og forfattere med anden etnisk baggrund end dansk hhv. er med til at be- eller afkræfte negative fordomme om fremmede kulturer.

1vy’s undersøgelse viste bl.a., at det stereotype og idylliske billede, der blev skabt af Danmark under nationalromantikken, og som kommer til udtryk i vores fædrelandssange, stadig kan være med til at ekskludere fremmede kulturer og gøre det svært for dem at integrere sig. Et andet resultat af elevernes undersøgelse viste, at mange mennesker har negative fordomme om fremmede kulturer, men at disse fordomme kan ændres til det positive ved et kulturmøde.