9.A fra Lynge Skole gav den gas til Faglig Workshop på gymnasiet

Allerød Gymnasium har i efteråret været vært for adskillige 8. og 9. klasser fra kommunens folkeskoler, der sammen med deres lærere har været inviteret til at gå på opdagelse i de naturvidenskabelige fags forunderlige verden med AG Faglige Workshops Science. I tirsdags var det 9.A fra Lynge skoles tur til at sammen med deres egen lærer Signe Hagedorn og gymnasielærer Louise Lund Bækgård at udforske mulighederne inden for Kuldioxid og lave eksperimenter med bl.a. tøris. Det gav en del røgudvikling i lokalerne til stor munterhed for deltagerne.

De besøgende klasser til AG Faglige Workshops har kunnet vælge mellem 7 forskellige workshops inden for fysik, biologi, biotek, kemi og astrofysik med så forskellige titler som fx: ”Ost og komaver”, ”Brombærsolcellen”, ”Kuldioxid”, ”Historien om alting – kosmisk zoom” og ”Stjernernes fødsel, liv og død”.

Ud over de faglige workshops har gymnasiet i efteråret haft inviteret 50 af de dygtigste af kommunens folkeskoleelever i 8.-10. klasse inden for til at deltage i AG Master Class under overskriften: ”Har du lyst til ekstra udfordring i dine sprogfag eller i naturvidenskab”.

Forløbet, som har strakt sig over 3 eftermiddage har været målrettet folkeskoleelever med en særlig interesse i at blive fagligt udfordret og undervist i emner, som ikke ligner det, de kender fra folkeskolen.

De deltagende elever været fordelt på fire forskellige Master Class, hhv. i fransk, engelsk, astrofysik og Det gode eksperiment.

Ved afslutningen på forløbet har alle elever fået overrakt et AG Master Class-diplom.

Lærer Mette Buchardt udtaler, at tilbagemeldingerne fra både lærere og elever har været meget positive. Eleverne har bl.a. givet udtryk for, at det har været spændende og lærerigt at blive undervist på en anden måde.

Gymnasiet forventer derfor også fremover at have både AG Faglige Workshops og AG MasterClass som fast tilbagevendende tilbud, der skal være med til at styrke overgangen mellem folkeskole og gymnasium i Allerød Kommune.