Valgsted på gymnasiet 30.11.1015

I forlængelse af onsdagens EU-debat på gymnasiet for 3.g’erne, hvor Christine Antorini S, Hans Andersen V, Pia Adelsten DF og Benjamin Boelsmand Folkebevægelsen mod EU deltog, har gymnasiet i samarbejde med Allerød kommune i dag haft opstillet et mobilt valgsted med to stemmebokse. Når skolen har valgt at samarbejde med Allerød Kommune er det med et håb om, at eleverne i højere grad ønsker at deltage aktivt i EU-afstemningen om retsforbeholdet på torsdag. Den forudgående fællestime med EU-debatten skulle være med til at give eleverne et fagligt input, så de forhåbentligt følte sig bedre rustet til at sætte krydset.

Ved at trække valgstedet til gymnasiet tror vi på, at vi får de unge til at skærpe interessen for demokratiet og til at tage del i EU-afstemningen, fortæller vicerektor Bo Vølund.

De stemmeberettigede elever kunne brevstemme mellem kl. 10-13, og hvis man var lidt usikker på det hele, var der god hjælp at hente hos de to kommunale repræsentanter, som tog sig af valghandlingen på gymnasiet.

Selv om det gik lidt langsomt i de første par timer- hvor der var undervisning-, så kom der ved frokosttid en længere kø foran valgbordet. I alt afgav 51 personer brevstemme, heraf var hovedparten elever, men enkelte ansatte kom også forbi, da det mobile valgsted var åbent for alle stemmeberettigede.