Allerød gymnasium holdt science åbent-hus torsdag d. 10. december.

I sidste uge var 3.g’erne på Allerød gymnasium travlt optaget af at skrive deres studieretnings-projekt. Torsdags eftermiddag blev skolens science-fløj i den forbindelse åbnet for forældre og andre interesserede, som fik lejlighed til at vise, hvad de dygtige naturvidenskabelige 3.g elever havde gang i af alverdens spændende eksperimenter i fysikkens og kemiens verden, til brug for eksamensopgaven, som for alle 3.g’ernes vedkommende skal afleveres lige før jul.

De fremmødte gæster fik indblik i forsøg med vedvarende energi, stive legemers rotation, stråling og DNA, gravitationslinser og relativitetsteori, aerodynamik, Fourieranalyse (lyd og toner), plane-tbaner og keplerbaner, radioaktivitet og poissonfordeling, dampmaskinen og industrialiseringen, raketter, glødepærer, PET-scanning og lasere, undersøgelse af nedslagskratere, farmakokinetik og farmakodynamik og meget mere… Og der var masser af både røg, damp og blinkende lys i hele science-området.

Efter en kort præsentation af elevernes arbejder, blev der også tid til at nyde lidt pizza og sodavand.