AG Sprog-rap 2015

De sidste uger har 2g’erne på AG derfor arbejdet med at skrive og indøve deres egne raptekster – på enten tysk, fransk eller spansk! Det kulminerede i tirsdags i en stor finale, hvor en rapgruppe fra hvert sproghold dystede mod hinanden. De tre sejrende grupper – en i hvert af de tre sprog – blev hyldet af deres kammerater fra hele 2.g årgangen i den efterfølgende æresrunde i skolens fællesområde – Badekarret. Det kreative projekt ligger i forlængelse af det fokus Allerød Gymnasium har haft på at styrke sprogfagene.

Konkurrenceelementet er i sig selv en motiverende faktor for mange af gymnasiets elever, men også af andre grunde udgør et sådant projekt et godt tilskud til den daglige undervisning. Eleverne får her en meget mere fri opgave, end de er vant til, der kræver selvstændighed og engagement. Derudover får eleverne lejlighed til at afprøve deres sproglige færdigheder i en kreativ og anderledes sammenhæng, hvilket også giver eleverne anledning til at dyrke andre sider af deres 2. fremmedsprog end gloser og grammatik. Rim, rytme og sprogets særegne lyde bliver tydelige, når sproget sættes ind i den musikalske sammenhæng. Alle elever har en stor og naturlig berøringsflade med engelsk, som er gymnasieskolens 1. fremmedsprog. Det er derimod de færreste, som støder på deres 2. fremmedsprog i deres hverdag ud over skolearbejdet, så det har også handlet om at sætte fokus på nogle fag, der ellers ikke fylder så meget i elevernes dagligdag.

Eleverne gik op i det med liv og sjæl, de filmede på skolen, hjemme hos familien, rundt omkring i Allerød og én gruppe tog endda hele vejen til Rødovre Centrum, hvor de havde fået Hr. Skæg til at medvirke i deres rap. Tysk- og fransklærer Jytte Vollstedt udtaler, at RAP-succesen forventes at blive gentaget også til næste år.

Du kan se vindersangene her: tysk, fransk og spansk.