Åndelig rejse fra kælder til loft i Mormonernes mystiske univers

Onsdag den 26. februar åbnede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige porten for et hold af religionselever fra Allerød Gymnasium.

Af Amalie Kaas Gluver (3p) og Sebastian Müller Nielsen (3p), Allerød Gymnasium

En komité af seks fint klædte amerikanske missionærer og højpræst Richardt Andersen bød os velkommen, hvor vi fra erfaring med ekskursioner forventede blot en enkelt tilbageholdende repræsentant.

Kirkens indre var åbent og stemningen gæstfri. Gudstjenestesalens loftkanter var oplyst fra oven, som kunne man mærke Helligåndens tilstedeværelse. Kirken var opdelt i forskellige lokaler med hver sin funktion til de forskellige af menighedens søndagsaktiviteter.

Vi blev vist rundt i kirkens forskellige lokaler; i kirkens kælderrum fandt vi karet, hvor man nedsynker hele kroppen til dåb, og et baglokale med store computerskærme til slægtsforskning, for at give bortkomne slægtninge muligheden for frelse og velsignelse.

Kirkens medlemmer var meget ivrige til at lære fra sig, og det var med mange smil og imponerende danskevner de unge amerikanere afmystificerede denne fremmede kristne trosorden.

 

Efter halvanden times rundvisning og spørgerunder blev vi ved afskeden inviteret til deres åbne gudstjenester, og vi blev tilbudt en flot udgave af deres andet hellige skrift, Mormons Bog, indbundet og med flotte, farverige illustrationer.