Japanske gymnasieelever besøgte Allerød gymnasium

Torsdag d. 11 august, dagen efter skolens start efter sommerferien, havde Allerød Gymnasium besøg af tre lærere og 15 elever fra det japanske privatgymnasium JIYU.

Besøgs aftalen er kommet i stand gennem en af Allerød Gymnasiums nye lærere, Bjarke Takashi Christensen, som selv er student fra det japanske gymnasium og stadig har kontakt til dette.

Anledningen til de japanske gæsters besøg i Danmark er, at de har en udvekslingsaftale med en idrætshøjskole på Fyn.

Besøget på Allerød Gymnasium indledtes med en officiel velkomst ved Allerød Gymnasiums rektor Kirsten Schiellerup, og herefter var der morgenmad, hvor fem elever fra den internationale klasse, 2.r, deltog og var med til at byde japanerne velkommen. Herefter blev gæsterne vist rundt på skolen af bl.a. Bjarke Christensen og Sophie Nilsson, der sidder i Internationalt Udvalg på gymnasiet.

Efter rundvisningen deltog de japanske gæster i undervisningen i skolens nye internationale klasse, 1.r, hvor Bjarke Christensen underviste i naturvidenskab.

Besøget var en stor succes for både gæster og deltagende elever, og japanerne er inviteret til et besøg igen til næste skoleår.