1.g’erne fik en god start på gymnasielivet

På Allerød Gymnasium glæder man sig over, at både elever og lærere er kommet godt fra start i det nye skoleår 2016-2017. I år har gymnasiet taget imod 9 nye 1.g. klasser, og i alt huser gymnasiet nu 28 klasser fordelt på de tre årgange. Hovedparten af de godt 255 nystartede 1.g’ere er bosiddende i Allerød kommune, men ligesom i tidligere år er der også optaget mange elever bosiddende i Farum, Slangerup, Lynge, Birkerød og Hillerød.

Også i år har skolen gjort sig umage for at give de nye 1.g.’ere et spændende og omfangsrigt introduktionsprogram, som bl.a. har bestået i møde med studievejlederne, diverse introaktiviteter med tutorerne i form af square-dance, samarbejdsøvelser, orienteringsløb og fællesdansen ”jiffymixer” sammen med resten af skolens elever. Endvidere var 1.g’erne i sidste uge på en to-dages hyttetur.

Intro-ugerne sluttede med den første elevfest fredag aften, hvor de nye 1.g’ere traditionen tro blev opfordret til at møde udklædte.

Gymnasiet har igen i år haft stor fokus på PROJEKT GOD START, der har til hensigt at skabe en klasse-kultur med stor såvel faglig som social trivsel. En vigtig del heraf er konceptet ”makkerordninger”, som bl.a. sørger for, at alle nystartede elever bliver fulgt tæt i studiestarten – såvel i som udenfor undervisningen.

Nu er eleverne begyndt på den mere traditionelle dagligdag som gymnasieelev, som bl.a. indebærer faste udfordringer med lektier og skriftlige afleveringer, og hvor de nystartede skal i gang med at få styr på de mere alvorlige med begreber som studieretninger, almen studieforberedelse samt forkortelser som NV, AP m.m.

Udover de mange nye elever har gymnasiet også taget imod 9 nye lærere, som også er klar til at tage de mange udfordringer op, som ligger i at undervise på et moderne gymnasium.

I gymnasiets ledelse er der også kommet et nyt ansigt. Line Bach er pr. 1. august ansat som uddannelsesleder. Line Bach kommer fra en stilling som lærer på AG.