Indvielse af nye musik- og dramalokaler på Allerød Gymnasium

Kl. 15.30 i går (torsdag) klippede Mads Heidemann, medlem af gymnasiets bestyrelse, den røde snor over til de nye flotte musik-/dramalokaler på Allerød Gymnasium. Med indvielsen af den nye tilbygning til skolen er der skabt helt nye moderne udfoldelsesmuligheder for både elever og lærere i de to kreative fag på skolen, men også for øvrige musikinteresserede elever på skolen, som i deres fritid kan gøre brug af lokalerne.

Musiklokalerne har ikke siden skolen blev bygget i 1978 undergået nogle større forandringer, ligesom drama ikke har haft de faciliteter til rådighed, som faget har brug for til udstyr og scene. For rektor Kirsten Schiellerup har der længe været et ønske at få gjort noget ved forholdene, så skolen fortsat kan være attraktiv og tiltrække musik-og dramaelever – elever som i høj grad er med til at berige skolens liv. Og med bestyrelsens opbakning kunne byggeriet gå i gang i foråret!

Musiklokalerne har ikke siden skolen blev bygget i 1978 undergået nogle større forandringer, ligesom drama ikke har haft de faciliteter til rådighed, som faget har brug for til udstyr og scene. For rektor Kirsten Schiellerup har der længe været et ønske at få gjort noget ved forholdene, så skolen fortsat kan være attraktiv og tiltrække musik-og dramaelever – elever som i høj grad er med til at berige skolens liv. Og med bestyrelsens opbakning kunne byggeriet gå i gang i foråret!