Gymnasieelever i ”Debatten”

”Flygtningekrisen” var temaet, da 2vy fra Allerød Gymnasium torsdag d. 23/9 2016 deltog som publikum i DR2’s ”Debatten”. Gymnasieeleverne overværede en ophedet og følelsesladet debat mellem bl.a. Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Martin Henriksen (DF), Morten Østergaard (R), sognepræst Marie Høgh og de nye partier Nye Borgerlige og Nationalpartiet.

Debattørerne diskuterede den danske regerings stop for FN’s kvoteflygtninge samt islams betydning for integrationen af muslimer. Eleverne fra 2vy havde som led i et danskfagligt forløb om argumentation, retorik og diskursanalyse fået til opgave at observere kropssprog og forskellige argumentationskneb hos debattørerne.

Eleverne fik meget stof (også til eftertanke) med hjem, udtaler klassens dansklærer Rikke Arnholtz.