Religionselever fra Allerød Gymnasium i spændende samarbejde med Integrationshuset

Integrationshuset på Kollerødvej i Allerød var målet, da 6 elever fra Religion B. holdet på Allerød Gymnasium en tirsdag formiddag begav sig ud i den grå november kulde. AG har flere eksempler på godt samarbejde med integrationshuset bl.a. i form af udbud af lektiecafé med hjælp til dansk samt fællesspisning og idrætsaktiviteter. Denne tirsdag var religionselever blevet inviteret til at holde oplæg for brugerne om kristne samt ikke religiøse ritualer og traditioner i Danmark. Det var spændte elever, der mødte velforberedte op med oplæg med visuelt fokus; billeder og materiale til bl.a. påskeklip, under hensyntagen til mulige kommunikationsudfordringer. Eleverne trådte ind til et meget imødekommende og stærkt engageret publikum. De mange fremmødte deltog med tolkes hjælp ivrigt i dialog med spørgsmål samt udveksling af erfaringer. Det var således ikke blot AG elever der berigede de nye Allerødborgere med viden. Kulturformidlingen var i høj grad gensidig. Efter afholdelse af hele to seancers oplæg à 1 ½ times varighed var det meget tilfredse og glade elever, der vendte tilbage til religionsundervisningen på AG. De konkluderede samstemmigt efter kort evaluering af oplevelsen: ”Vi vil meget gerne tilbage til integrationshuset igen, når muligheden for samarbejde viser sig”, udtaler holdets religionslærer Charlotte Villefrance.