Fællestime på Allerød Gymnasium med Johan Olsen

Gymnasiets Scienceudvalg stod tirsdag d. 29. november for en vellykket fællestime for alle skolens elever, hvor forsker Johan Olsen var indbudt til at holde et spændende oplæg, hvor han -som han selv formulerer det- ville ”forsøge at belyse, hvad det hele handler om og mere præcist: hvad det IKKE handler om. Det hele, altså”.

Johan Olsen kalder også sit oplæg “Virkelighed og proteinmolekyler – det, vi tror vi ved, og det vi ved, vi ikke ved. En fortælling om erkendelse, inspiration og virkelighed med udgangspunkt i hver-dag, krystallografi og anekdoter”. Et af budskaberne er, at den måde vi fremstiler vores virkelighed på former også vores ide om den.

Og det var bare om at holde ørerne stive under Johan Olsens oplæg- specielt for de elever på skolen, som ikke beskæftiger sig med sciencefagene på højt niveau i deres studieretninger. Johan Olsen kom vidt omkring i sit indlæg, og fortalte bl.a. også om sit eget forskningsfelt, Intrinsically disorde-red proteins, som han betegner som en mere moderne form for protein.

Målet med fællestimen var at udbrede det glade sciencebudskab – at det er spændende at beskæftige sig med! – ikke bare for de i forvejen science interesserede elever, men for ALLE elever.

Ud over at være forsker i bl.a. proteinkrystallografi på Kbh’s Universitet er Johan Olsen nok mest kendt som rocksanger i Magtens Korridorer og gæsteartist hos Volbeat. Han har medvirket i TV2s julekalender 2015, lavet sommerradio på P3, spillet på Det Kongelige Teater og haft succés med en serie videnskabsprogrammer for DR om de største skikkelser i dansk naturvidenskab. Snart udgiver han en bog til børn om verdens skabelse.