Allerød gymnasium holdt science åbent-hus torsdag d. 8. december.

I denne søde december tid er dette års 3.g’ere på Allerød gymnasium travlt optaget af at skrive deres SRP (studieretningsprojekt) I den anledning var skolens science-fløj døre i torsdags slået op for forældre og andre interesserede, som fik lejlighed til at overvære, hvad de dygtige naturvidenskabelige 3.g.’ere havde fokus på af alverdens spændende fysik og kemi eksperimenter, til brug for eksamensopgaven som alle 3.g’erne skal afleveres lige før jul.

De fremmødte tilskuere fik indblik i eksperimenter med vedvarende energi, stive legemers rotation, broer, Formel1, gravitationslinser og relativitetsteori, aerodynamik, Fourieranalyse (lyd og toner), planetbaner og keplerbaner, radioaktivitet, poissonfordeling, raketter, glowsticks, katalyse lægemiddelkemi, undersøgelse af nedslagskratere og meget mere- og det hele var tilsat masser af både røg, damp og blinkende lys.

Efter en kort præsentation af elevernes arbejder, blev de fremmødte budt på lidt pizza og sodavand.