Gymnasieelever studerede svævende magneter i Aarhus og fusionsreaktor i Viborg

3x fra Allerød Gymnasium startede det nye år på bedste vis med en 3-dages ekskursion til Aarhus og Viborg med fagene matematik og fysik. I Aarhus eksperimenteredes med superledere, som er en elektrisk leder af et særligt materiale, med den formidable effekt, at den kan lede elektrisk strøm helt uden energitab. For at få superlederen til at fungere, skal den være kølet kraftigt ned, og til det formål bruges flydende kvælstof med en temperatur på -196 grader Celsius.

Det lykkedes eleverne at få deres superledere til at fungere, og som en sidegevinst så de ”Meissner-effekten”, hvor en magnet kan bringes til at svæve frit i luften over en superleder (denne effekt kunne man se i øvrigt se i første sæson af TV-serien ”Bedrag”).

De gæstfrie værter på Aarhus Universitet gav også de naturvidenskabelige elever fra 3x vigtig information om, hvordan det er at læse på universitet, og de fik afprøvet, hvordan det er at gå til forelæsninger, idet de overværende to forelæsninger om matematiske emner.

Efter besøget i Aarhus tog 3x og deres to lærere til Viborg Tekniske Gymnasium, hvor dygtige lærere har bygget Skandinaviens indtil videre eneste fusionsreaktor.

En god pointe fra ekskursionen er, at fusionsenergi af mange regnes som fremtidens energikilde. Det fungerer efter samme kernefysiske princip, som energiproduktionen i solen, hvor brint fusionerer og bliver til helium. Hvis vi i fremtiden kan producere vores energi i fusionsreaktorer og transportere den frem-stillede energi i superledere, vil vi have et samfund med en billig, miljøvenlig og i praksis ubegrænset energiforsyning!

Alt i alt en meget lærerig tur med fokus på vigtige emner for fremtidens unge, udtaler fysik- og matematik lærer Lars Elkjær Jørgensen.