Foredrag om sprog, kommunikation og interkulturel kompetence

Onsdag d. 8/2-2017 gæstede lektor Lisbet Pals Svendsen fra CBS Allerød Gymnasium, hvor hun holdt en fællestime på engelsk for alle AG’s elever om sprog, kommunikation og interkulturel kompetence.

Lisbet Pals Svendsen fortalte, hvordan succesfuld kommunikation bl.a. afhænger af en god forståelse og respekt for modtagerens eller målgruppens kultur og forventninger, og hun kom med eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke er i stand til at formidle og bruge sproget korrek

Eleverne fik dermed demonstreret vigtigheden af gode sprogkundskaber i en global verden, hvor sprog er et uundværligt værktøj, både privat, uddannelses- og karrieremæssigt, udtaler spansklærer Rikke Arnholtz.