8 psykologistuderende fra College of St. Scholastica i USA besøgte Allerød Gymnasium

I dag har 8 psykologistuderende fra College of St. Scholastica i USA været på besøg på Allerød Gymnasium. De er i Danmark for at undersøge, hvorfor danskere er så lykkelige og skal under deres ophold mødes med mange forskellige danskere for at indsamle data om danskere. De indsamlede data skal de amerikanske collegestuderende bruge i en opgave, der besvarer dette spørgsmål.

På Allerød gymnasium har gæsterne først deltaget i en time med den internationale klasse 1r, hvor de har fortalt de danske gymnasieelever om collegelivet i USA, ligesom de amerikanske studerende her fik muligheden for at spørge ind til dansk kultur og livsstil. Herefter blev klassen delt op i 8 små grupper, der alle skulle løse en opgave om amerikansk historie i fællesskab med en af de collegestuderende.

Efter timen med 1r opholdt de otte collegestuderende sig i studiecentret, hvor de tilbød samtaletræning for de af gymnasiets elever, der skal op til eksamen i mundtlig engelsk.

Besøget var et meget intenst og spændende afbræk i den daglige undervisning, udtaler uddannelsesleder Line Bach.