Mobilt valgsted på gymnasiet i dag, tirsdag d. 14. november 2017

I samarbejde med Allerød kommune har Allerød gymnasium i dag haft opstillet et mobilt valgsted med to stemmebokse. Når gymnasiet har valgt at samarbejde med Allerød Kommune er det med et håb om, at eleverne i højere grad ønsker at deltage aktivt i kommunal- og regionsrådsvalget 2017.

Ved at trække valgstedet til gymnasiet tror vi på, at vi får de unge til at skærpe interessen for demokratiet og til at tage del i afstemningen om hvem, der skal lede kommunen og Region Hovedstaden i den næste 4-års valgperiode, udtaler vicerektor Bo Vølund.

De stemmeberettigede elever og i øvrigt også de ansatte på gymnasiet kunne brevstemme mellem kl. 9.30-12.00, og hvis man var lidt usikker på det hele, var der god hjælp at hente hos de to kommunale repræsentanter, som tog sig af valghandlingen på gymnasiet. Også elever og ansatte, som er bosiddende i andre kommuner, kunne stemme på de opstillede kandidater i deres respektive kommuner på det mobile valgsted.

Selv om der ikke var lang kø af gymnasieelever foran valgbordet, er det ikke nødvendigvis udtryk for manglende interesse hos de unge. Flere gav udtryk for, at de hellere ville vente med at stemme til selve valgdagen d. 21. november, mens andre stadig var usikre på, hvor de ville sætte deres X.

I alt afgav 18 personer brevstemme.