12 AG elever afsted til BIGMUN-konference

I de første måneder af det nye år har 12 elever fra Allerød Gymnasium fra henholdsvis 2. og 3.g forberedt sig på at skulle deltage i BIGMUN som er en modelkonference over FN. I opstartsmøderne har 3.g’erne, som deltog i BIGMUN-konferencen sidste år, guidet de nye deltagende i konferencens formalia og givet råd til at levere taler og skrive diskussionsoplæg.

Som en del af forberedelserne var et udpluk af eleverne inde i FN-bygningen i København, for at lære om FN’s arbejde og karrieremuligheder inde for FN.

Til konferencen, som foregår på Birkerød Gymnasium, deltager elever fra flere forskellige skoler rundt om i verden, og hver enkelt skole får tildelt et land, de skal repræsentere.

AG deltog i år som delegation for Australien, og de 12 repræsentanter var delt ud på forskellige udvalg, der alle er modeller over virkelige FN-udvalg, såsom GA1,ECOSOC, UNICEF og Security Counsil.

I udvalgene bestod opgaven for den enkelte delegerede i at stemme på og vurdere hvert enkelt lovforslag på vegne af Australien. Derudover kan man som delegeret også selv komme med lovforslag. Dette førte i sidste ende i hvert udvalg til flere FN-resolutioner, som i samarbejde på tværs af forskellige skoleelever fra hele verden, bliver sendt ind til det rigtige FN som inspiration. Derved bliver ungdommens stemmer og løsningsforslag bragt videre og kan være med til at skabe en forskel i den virkelige verden.

Vi havde alle sammen en fantastisk uge, der udfordrede os og pressede os på vores engelske kompetencer samtidig med, at vi lærte en masse om verdenssituationen og vores egne grænser. Vi glæder os til at se nogle nye repræsentanter næste år som vil deltage på vegne af AG i en meget lærerig og sjov oplevelse.

Barbara og Alba 3.r