“Hvordan får man opmærksomhed og tjener på den”?! Tankevækkende fællestime med Vincent Hendricks om Fake News

På Allerød gymnasium var der mandag d. 27.08 arrangeret fællestime for 2.g og 3.g elever og lærere med Vincent Hendricks, professor i formel filosofi ved Kbh. Universitet, leder af Center for Information og Boblestudier og aktuel med bogen ”Fake News – Når virkeligheden taber”.

”Hvordan får man opmærksomhed og tjener på den?”, var et af mange spørgsmål Vincent Hendricks stillede eleverne undervejs i oplægget om Fake News. Med tankevækkende facts og eksempler på vanvittige fordrejninger af kendsgerninger, formåede Vincent Hendricks at tryllebinde og fange 470 fremmødte elevers opmærksomhed i sin 1 ½ times hæsblæsende præsentation på scenen. Et af mange stærke budskaber, der bredte sig over scenekanten, var at i en verden, hvor viden er magt og hvor ”blue lies” kan være svære at skelne fra sand info på de sociale medier, er det vigtigt, eleverne udvikler sig til kritisk, reflekterende individer, der sætter sig mål for fremtiden og gør sig umage!

Samtidig lød en opfordring fra Vincent Hendricks til, at eleverne bag Allerød Gymnasiums mure, ikke blot tænker på at indtage vidensamfundet med omtanke og kritisk opmærksomhed – men at de også tildeler lærerne mere kredit end den, de nok i mange tilfælde giver Facebook….

For tilhørerne var der således stof til eftertanke, da den karismatiske Vincent Hendricks sluttede sit foredrag og forlod scenen til klapsalver, udtaler initiativtageren til fællestimen religions- og fransklærer Charlotte Villefrance.