Vi har brug for matematisk-teknologisk anlagte humanistiske akademikere!

Fredag d. 9. november havde Allerød Gymnasium besøg af Katrine Frøkjær Baunvig, lektor og Ph.d. ved Institut for Historie og Religionsstudier ved Syddansk Universitet.

Under overskriften Kodning i humanvidenskaberne og parolen ”Vi har brug for matematisk-teknologisk anlagte humanistiske akademikere!” fortalte hun alle skolens 2. og 3. g elever om, hvordan moderne humanistisk forskning gennemgår en stor udvikling grundet de eksponentielt stigende mængder data, vi i dag har adgang til via nettet. En ændring som kræver en kyndig viden om og indsigt i det software, som danner grundlag for nutidens moderne forskning.

Fra refleksioner over Lone Hørslevs digt, ”Alt er data”, til studier der kan måle Grundtvigs mentale tilstand samt nutidens dyrkning af en såkaldt autenticitetskultur, fik eleverne indsigt i, hvad denne nye forskning kan. Og med rygsækken fyldt med inspiration, konkrete redskaber til egen anvendelse og måske et lidt fagligt overstimuleret sind, kunne eleverne herpå drage videre på deres egen akademiske færd vel vidende, at en naturvidenskabelig disciplin som kodning spiller en afgørende rolle for fremtidens humaniora, udtaler dansk- og religionslærer Susan Funch Sørensen.