3r på besøg i FN Byen

Mandag den 19. november var 3r, en af Allerød Gymnasiums internationale klasser, på besøg i FN Byen, som ligger i Nordhavnen. Klassen har i undervisningen arbejdet med FNs verdensmål, og det var også de 17 verdensmål, der var i fokus, da klassen var på ekskursion til FN Byen. Her hørte eleverne først et oplæg om de 17 verdensmål, som omhandler klima, rent drikkevand, uddannelse, bæredygtig energi og bekæmpelse af fattigdom.

Oplægget blevet efterfulgt af en rundvisning i FN-byens bygning, og som afslutning på dagens besøg skulle eleverne undersøge, hvordan det går med at opfylde målene og give deres bud på løsninger på de udfordringer, som ligger på vejen førend målene er opfyldt. En spændende og lærerig dag med alvorlige temaer på bordet, udtaler samfundsfagslærer Tryggve Sveinbjørnsson.