Pressemeddelelse

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 10. december 2018 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Ole Bakander, Allerød Gymnasium.

Arrangementet begynder kl. 19.30 med et foredrag i serien ”Naturkatastrofer” om det store nyfundne Hiawatha krater på Grønland ved Meteoritekspert, PhD Henning Haack, Maine Mineral Museum, der er en af de videnskabsmænd, der har opdaget krateret. Kl. 20.45 finder selve uddelingen sted. Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:

Lektor Ole Bakander har siden 1980 været ansat på Allerød Gymnasium, hvor han har undervist utallige elever i sine fag fysik, matematik og astronomi – altid med stor entusiasme og glæde. Ole elsker at undervise – og eleverne elsker ham! Han har fat i og inspirerer sine elever uanset niveau og lige meget om det er dygtige eller svagt funderede elever. Alle beriges. Han forener på flotteste vis naturvidenskab og almendannelse med sin brede viden og tilsvarende brede engagement og bliver en rollemodel for såvel elever som kolleger. Ole er en udvikler og innovator inden for didaktik, fysik, astronomi som fag og brug af IT i undervisningen. Han er en afholdt og respekteret lærer, kollega, medarbejder og menneske, med et utrætteligt engagement i forhold til at inspirere og dygtiggøre unge mennesker inden for naturvidenskab.

Ole Bakander var primus motor på nationalt plan i udviklingen af astronomifaget i gymnasiet, og han har selv undervist i faget siden 1996. Sideløbende med arbejdet på Allerød Gymnasium har Ole i en årrække undervist i fysik og astrofysik på RUC og dermed virket som brobygger mellem gymnasie- og universitetsverdenen til gavn for elever og lærere begge steder. Han har således en stor del af æren for, at Allerød Gymnasium er ét af de gymnasier, der leverer forholdsvis flest studerende til de naturvidenskabelige uddannelser.

Ole har gennem årene haft stor indflydelse på anvendelsen af IT i fysik- og matematik-undervisningen. Han var således med som pioner i forbindelse med udviklingen af databehandlings-programmet FPro, hvor hans specielle evner til at gennemskue strukturer har været med til at introducere ny og relevant teknologi i fysik.

Han har også spillet en unik rolle i udviklingen af lommeregneren, hvor han har formået at formidle sine erfaringer fra gymnasiet og sin indsigt i emnet til at få indflydelse på funktionaliteten af de lommeregnere, der er blevet anvendt i gymnasieskolen. Dette har bragt ham rundt i det ganske land ved afholdelse af kurser i brugen af lommeregnere til målinger og den videre databehandling med FPro.

Ole Bakander tænker meget tværfagligt og har gjort det længe før det blev en del af gymnasiets pensum. Det er kommet til udtryk i vejledningen af elever i almen studieforberedelse samt i studieretningsprojektet.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets formand Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk eller se videre på SNUs facebook side, www.facebook.com/SNU1824

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2018 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elevråd over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af fhv. rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen, fhv. rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium, rektor Jette Rygaard Poulsen, Vesthimmerlands Gymnasium, studielektor Per Dal Jensen, Business Strategy Manager, PhD Søren Damgaard, og civilingeniør Ole Mørk Lauridsen, Teracom og SNU, samt adjunkt Jeppe Willads Petersen, UNF.

I 2012 blev medaljen uddelt til rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium, i 2013 til lektor Niels Hartling, Birkerød Statsskole samt lektor Peter Arnborg Videsen, Viborg Gymnasium og HF, i 2014 til lektor Pia Gommesen, Faaborg Gymnasium, i 2015 til lektor Henrik Parbo, Aarhus Katedralskole og i 2016 til lektor Martin Frøhling Jensen, Næstved Gymnasium og HF. Sidste år tildeltes medaljen lektor Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole.