Allerød gymnasium holdt science åbent-hus mandag d. 10. december.

I denne søde december tid er dette års 3.g’ere på Allerød gymnasium travlt optaget af at skrive deres SRP-opgave, dvs. deres studieretningsprojekt. I den forbindelse var skolens science fløjdøre mandag eftermiddag åbnet op for forældre og andre interesserede, som havde mulighed for at komme og overvære, hvad de dygtige naturvidenskabelige 3.g.’ere havde fokus på af alverdens spændende fysik og kemi eksperimenter. Alle eksperimenterne er til brug for eksamensopgaven, som de ligesom alle øvrige 3.g’ere på gymnasiet skal aflevere lige før jul.

De fremmødte gæster fik indblik i eksperimenter med vedvarende energi, røntgenstråling, hænge-broer, glødepærer, scintilationsdetektor, mørkt stof, bevægelse i rutchebaneloop, sæbebobler, meteornedslag, raketfysik, regnbuer, gravitation og keblerbaner, og meget, meget mere. Og så var det hele tilsat masser af både røg, damp og blinkende lys.

Efter en kort præsentation af elevernes arbejder, blev de fremmødte budt på lidt mundgodt og sodavand, udtaler uddannelsesleder Hanne Verge Larsen.