1n fysik på besøg på Vestforbrændingen

Torsdag d 17/1 var 1n fysikholdet fra Allerød Gymnasium på Vestforbrændingen i Glostrup for at studere, hvordan affald håndteres. Klassen har tidligere været på værket i december og få en rundvisning, så dette besøg var målrettet Vestforbrændingens skolelaboratorium ”WasteLab” hvor eleverne lavede en række fysik og kemi forsøg, der belyser væsentlige delprocesser, når affald forbrændes og bliver omsat til energi.
Forsøgene viste, hvordan et kraftværk virker med kedel, damptryk, generator og fjernvarme, hvilket affald der kan brænde, hvordan røg renses for svovl, hvordan spildevand renses for tungmetaller, og endelig hvordan tungmetaller udskilles fra slagge.

Besøget blev afrundet med, at Vestforbrændingens formidlingskonsulent Anna Damstedt Glæsner besvarede klassens spørgsmål om miljøpolitik og bæredygtig energiproduktion. Her blev der blandt andet spurgt til, hvordan det kan være, at Vestforbrændingen ikke aftager skrald fra eksempelvis Allerød kommune, men derimod importerer skrald fra England til forbrænding, udtaler fysiklærer Lars Elkjær Jørgensen.