Samfundsfags elever fra Allerød Gymnasium besøgte magtens centrum på Christiansborg

Som led i et forløb i samfundsfag om klima og miljø, var eleverne fra 2.m på Allerød Gymnasium sidste onsdag (d. 23/1) på besøg i Finansministeriet, hvor de blev klogere på, hvordan det magtfulde ministerium ser på økonomiens rolle i klimaforandringerne, og hvilke overvejelser der skal gøres, når der planlægges f.eks. miljø- og klimaafgifter eller tilskud.

Der blev både snakket om, hvorfor det er svært (og dyrt) f.eks. at udfase benzinbiler, om Finansministeriet arbejder på et “grønt” nationalregnskab ,der skal inddrage naturressourcer, og hvordan afskaffelsen af PSO-afgiften betyder at finansiering af klimapolitikken bliver et årligt diskussionsemne i forbindelse med finansloven.

Det er altid meget spændende og givende for eleverne at få lov til at debattere med de mennesker, som sidder tæt på beslutningsprocesserne i dansk politik, udtaler samfundsfagslærer Morten Vinther.