Demokratiets dag på Allerød Gymnasium.

Clement Kjærsgaard og magasinet Ræson afholdt i går en hel temadag i demokratiets tegn på Allerød Gymnasium. Fokus var skarpt rettet mod demokratiets udfordringer i nutiden og i fremtiden og på det forestående folketingsvalg.

Mandag d. 11. marts stod i demokratiets tegn på Allerød Gymnasium. Alle 2.g og 3.g-elevers skemaer var blevet ryddet til fordel for workshops, oplæg og paneldebatter med diverse politiske gæster. Dagen blev indledt med en workshop ude i elevernes egne klasser, hvor de skulle løse nogle fiktive caseopgaver om ”Dan-Exit” og Fake News.

Herefter mødtes eleverne med Clement Kjærsgaard til et oplæg om klimaudfordringer, spørgsmålet om indførelse af direkte demokrati, Fake News og sociale mediers rolle i den politiske debat. I halen af det oplæg præsenterede eleverne deres respektive løsninger på deres caseopgaver, som Clement udfordrede undervejs.

Næste punkt på programmet var fire ungdomspolitikere, der fortalte om deres egen vej ind i politik, og opfordrede Allerøds unge til også at overveje den vej.

Herefter fulgte to paneldebatter, den første med ungdomspolitikere og den næste med folketingskandidater, der blev skarp modereret af Clement Kjærsgaard, der sørgede for, at politikerne blev udfordret af spørgsmål fra salen. Her blev spørgsmål om uddannelsespolitik, integrationspolitik og velfærd overfor global konkurrence ivrigt diskuteret.

Elevrådsformand Olivia Bang Brinck fortæller, at Clement Kjærsgaard skabte rammerne for en rigtig god dag, hvor man blev udfordret på holdninger og fik et godt indblik i demokratiets udfordringer.