Gymnasieelever prøver kræfter med rollen som underviser

På Allerød gymnasium får tysk og fransk-eleverne mulighed for at melde sig til et særligt tilrettelagt elev-undervisningsprojekt, hvor gymnasieelever tager ud og underviser grundskolers ældste klasser i deres 2. fremmedsprog. AG’s elever prøver kræfter med selv at planlægge og afholde undervisning under vejledning fra deres faglærer, hvor diverse pædagogiske og didaktiske overvejelser vendes.

Fire 2.g elever fra Allerød Gymnasium har taget udfordringen op og kastede sig i onsdags (d. 20/3) ud i undervisning af elever fra 7. klasse på Kratbjergskolen afd. Ravnsholt. Franskeleverne fra AG påtog sig opgaven som undervisere med begejstring og smittende energi og vandt hurtigt de seje og dygtige 7. klasseelevers tillid. Eleverne blev præsenteret for fransk grammatik og diverse lege samt øvelser med gloser til træning af ordforråd.

Tilbage på gymnasiet venter evaluering og drøftelser af undervisningsseancen med fokus på de didaktiske og pædagogiske valg, eleverne løbende måtte træffe. Det er overvejelser over egen lærerrolle, eleverne kan bruge, når de sendes ud på nye grundskolebesøg.

Erfaringen viser, at projektet ikke blot er med til at styrke gymnasielevernes faglige niveau, styrker deres formidlingsevne samt bidrager til karrierelæring, men også i høj grad hjælper til med at knytte et vigtigt bånd mellem grundskole og gymnasium, der videre hjælper til at lette overgangen mellem de to institutioner i kommunen, udtaler franskklærer Charlotte Villefrance.