Fysikelever fra Allerød Gymnasium udforskede fremtidens strålebehandling

Fremtidens cancerpatienter kan måske blive helbredt på det nye proton-terapicenter, der åbnede i februar på Skejby sygehus, og som fysik A-holdet fra Allerød Gymnasium for nylig besøgte som nogle af de første. En cyklotron sætter protoner op i en fart, der nærmer sig lysets fart og skyder protonstrålen ind i patienten mod fx en svulst i hjernen. Det kræver selvklart stor præcision, og skjult bag behandlingsrummets vægge dirigerer 280 ton drejelige elektromagneter strålen ”på plads”.

For eleverne i 3g-fysikholdet var besøget på Dansk Center for Partikelterapi en del af undervisningen i kernefysik og elektromagnetisme på Allerød Gymnasium, og et af eksemplerne på karriereveje, man kan have med naturvidenskab eller teknik i bagagen. Sygehusene beskæftiger et stort antal hospitalsfysikere, som står bag efteruddannelse, teknisk ledelse, sikkerhed og den konkrete planlægning af stråleterapi for de mange cancerpatienter.

Det nye partikelterapicenter kan ifølge hospitalsfysiker Klaus Seiersen ikke fjerne flere svulster, men fordi protonstrålen kan aflevere sin energi så præcist i svulsten, som tilfældet er, kan man gøre skaderne på det omkringliggende væv meget, meget mindre. På den måde kan patienterne gå fra behandlingen med færre eller ingen varige mén.

Fysikeleverne måtte ikke lave eksperimenter med strålingen, for pladsen og ”stråletiden” på centret, der har kostet 700 mio. kr. skal bruges til patienter. I stedet var de indbudt til efterfølgende at lave egne eksperimenter på Aarhus Universitets institut for fysik.

På partikel-terapicentret fik eleverne i stedet en guidet tour bag kulisserne i et af de behandlingsrum, der endnu er under opbygning, og en grundig gennemgang af behandlingerne og fysikken bag i centrets 3D-biograf med værten hospitalsfysiker Klaus Seiersen. De engagerede AG elever fik sig også en diskussion med Klaus Seiersen om behandlingens udvikling og arbejdet som hospitalsfysiker, fortæller fysiklærer Kim Bertelsen.